Osvećenje školskih torbi

U Skorenovcu je na početku nove školske godine vlč. Semeredi Pal 13.sempetmbra, u okviru svete mise osvetio školske torbe i blagosiljao učenike, polaznike vjeronauke.