Nikolinje u Ečki i Mužlji

U nedjelju, dne 6. prosinca (decembra) smo proslavili Nikolinje u Mužlji i susjednim mjestima, a to su: Ečka, Belo Blato i Lukino selo. Taj divni blagdan kršćanske ljubavi i pažnje je bio proslavljen za vrijeme svete mise.

Prvo je omiljeli svetac o posjetio Ečku. Usprkos ranog sata (8 ujutro) su došli na misu mnoga djeca i odrasli. Novi predsjednik crkvenog odbora Željko Klopotan svesrdno je podupro zamisao, da sva djeca, koja dođu na praznik sv. Nikole u crkvu, prime i prikladan – za sve podjednak dar, što je donijelo djeci veliku radost. Mnogo truda je u pripremu nikolinjske igrice uložila nastavnica Ljilja Himmel. Ona nije žalila truda, da je djecu, koja polaze školsku vjeronauku, izvanredno dobro uvježbala igricu, koju su onda uprizorili poslije svete mise; dolazili su zdušno svake subote na vježbe, dok nisu svega  teksta naučili naizust.

Igra prikazuje dolazak svetog Nikole, kada dolazi u posjetu i sveta Lucija. Obadvoje provjeravaju, dali su bila djeca dobra i vrijedna. Ona dobra djeca su obučena u bijelo, a nevaljao dječak i zločesta djevojčica u crno te čak ima zavezana usta, jer je mnogo lagala. Sva djeca obećaju, da će biti dobri, da će se redovno moliti, marljivo učiti, slušati roditelje, svećenike i učitelje, te dakako redovno dolaziti na vjeronauku i na svetu misu. Konačno dadu sveti Nikola i sveta Lucija još zadnju mogućnost nevaljalcima, da se poprave. Ako obećaju, da će držati obećanja više nego lane, bit će primljena među  dobru djecu i zajedno sa njima nagrađena. Na takav zaokret nije trebalo dugo čekati i predstava se završi sa radosnim pjevanjem u kolu, te darivanjem poklona svoj nazočnoj djeci, a ostalo je još i za ponoćku.

Zatim je sveti Nikola posjetio djecu u mužljanskoj crkvi Svetog Dominika Savia, koja je bila puna djece i marljivih ministranata. U župskoj crkvi u Mužlji je bilo dosta djece, roditelja i starih roditelja. Prigodom tih svetih misa je bilo govora o svetom Nikoli i o njegovu značenju za današnje vrijeme, naročito za djecu. Pouka je svetog Nikole i danas suvremena:  Kao što je sveti Nikola bio dobrotvor u svom vremenu i danas primaju djece darove u njegovo ime, tako neka i djeca budu dobrotvori i rado dijele drugima, siromašnima, izbjeglicama, usamljenima. Na taj način će si zaslužiti nebesku  nagradu, koja je veća i trajnija od svih zemaljskih darova.