Mindenkinek kell egy Égi Édesanya – Templombúcsú Padén

Mint minden évben, Havas Boldogasszony ünnepén, augusztus 5-én, az idén is összegyűltünk szépen feldíszített templomunkban, hogy megünnepeljük ezt a jeles napot, a templombúcsút.

Harang- és orgonaszó kíséretében ünnepélyesen bevonult a papság a segédkezőkkel a templomba. Az ünnepi szentmisét Czank Gábor gyomaendrődi plébános celebrálta, vele együtt misézett Hajdu Sándor csókai és msgr. Fiser János pancsovai plébános. Vendégeink voltak még: Kozovits Attila perjámosi (Temesvári egyházmegye) plébános, Tapolcsányi Emánuel nagykikindai káplán, valamint dr. Sóti János SJ törökkanizsai plébános és Novák Vince SJ szerzetes. Jelenlétükkel megtiszteltek bennünket a szerb ortodox egyház papjai is Ivkov Goran padéi és Đukić Dragan tiszaszentmiklósi parókusok, valamint jelen voltak még Csóka község elnöke, és falunk helyiközösségének elnöknője kísérőikkel.

padebucsuA szentbeszédében ft. Czank Gábor külön emlékeztetett arra, amit Máriától eltanulhatunk, mert elsődlegesen ez a mi keresztény feladatunk. Tartsuk szem előtt mindenkor Mária imádságos, erényes, szerény életét, hogy a mi életünk is alázatosabb, imádságosabb és Istennek tetszőbb legyen. Ahogy ebben a szentmiseáldozatban, úgy életünk minden napján kérjük a Szent Szűz égi pártfogását önmagunkra, szeretteinkre, az itt- és távollévőkre egyaránt és mindazokra, akik a Boldogságos Szűz Mária oltalmába helyezték ezt a templomot és a települést. Jusson eszünkbe, hogy a kereszten haldokló Jézus Máriára bízta Jánost, majd Jánosra bízta édesanyát. Ezáltal minden kor keresztényét anyja oltalmába helyezte, mivel édesanyára mindenkinek szüksége van. Az anya az, aki fogantatásunk pillanatától velünk van, aki gondoz, ápol, táplál, akihez mindig haza mehetünk, akinél mindig otthon vagyunk, aki mindig pártunkat fogja. Ezért a legnagyobb veszteség itt a földön az édesanya elvesztése. Mindenkinek kell egy Égi Édesanya, aki oltalmába veszi, aki pártfogolja, aki közbenjár és imádkozik érte. Ezt az édesanyát választották őseink örökös védőszentül. Az ünnep arra tanít bennünket, hogy mindig tudjunk és merjünk oltalmat keresni és kérni Máriánál.

A szentbeszéd végén Gábor atya biztatott, hogy adjunk hálát Istennek Szűz Máriáért, mert ő mindenkor karjába veszi gyermekeit. Bízzunk Isten kegyelmében, hogy amikor életünk homokórája lepereg, megtapasztaljuk Isten irgalmas szeretete mellett Mária anyai ölelését is.

A szentmise végén a helybeli hittanosok felolvastak egy Havas Boldogasszony tiszteletére írt imádságot. Tamás atya hálát mondott minden résztvevő vendégnek, hívőnek, megköszönte mindazok segítségét és támogatását, akik az ünnep megszervezésében segítségére voltak az egyházközösségnek. Végezetül az egyházközösség agapéval hálálta meg vendégeinknek, hogy részvételükkel megtisztelték ezt az igen fontos ünnepet.