Meghitt ünnep szeretetteljes meghívással

A Csóka községhez tartozó Feketetó kicsiny templomában a nagyváradi püspökkel és kíséretével ünnepelt szentmisét a helybéli, valamint a Szabadkáról, Csókáról, Egyházaskérről és Szanádról érkezett hívek maroknyi csoportja.

A zarándokúton levő Böcskei László nagyváradi megyéspüspök három paptestvérével és négy kispapjával a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye egykori főpásztora, az október 30-án boldoggáavatandó Bogdánffy Szilárd vértanú püspök fiatal éveinek legfontosabb színhelyeit felkeresve érkezett Bogdánffy Szilárd szülőfalujába, Feketetóra. Böcskei László püspök úr szentbeszédében elmondta: zarándoklatuk minden egyes perce egy prédikáció, egy üzenet, mert végigjárva a vértanú Szilárd püspök életének főbb színhelyeit, egyre inkább nyilvánvalóvá válik a körülmények gondviselésszerű összecsengése. A romániai kommunista rendszer áldozata, Bogdánffy Szilárd püspök személye a történelem során feldarabolt egyházmegyéket – a Nagybecskerekit, a Temesvárit, a Nagyváradit, a Szatmárit és a Gyulafehérvárit – köti össze.

„Büszkék lehetünk arra, hogy mindnyájan miénknek mondhatjuk Szilárd püspököt, éppen ezért méltónak és illőnek éreztem, hogy személyesen jöjjünk el, hívjunk meg titeket Nagyváradra, a boldoggáavatásra október 30-án” – mondta Böcskei László püspök úr, aki külön felhívta a figyelmet az esemény rendkívüli és magasztos voltára, hiszen 818 évvel ezelőtt volt ilyen alkalom Nagyváradon, amikor László királyt avatták szentté.

A feketetói szentmise után a Nagyváradi Egyházmegye zarándok lelkipásztorai megtekintették a csókai templomot, benne a keresztkutat, melynél 1911-ben keresztvíz alá tartották a gyermek Bogdánffy Szilárdot, aki 42 évesen, 1953-ban püspökként élete árán is hűséges maradt Jézushoz, egyházához és a pápához.

„Kívánom, hogy a közösség megtapasztalja Szilárd püspök közbenjárását! Örömmel várunk benneteket október 30-án Nagyváradon!” – búcsúzott a Nagybecskereki Egyházmegye híveitől Böcskei László, a Nagyváradi Egyházmegye főpásztora.