Lelkipásztoraink a temesvári országos papi találkozón

Mellár József általános helynök, csókai plébános és Koncz Tibor magyarcsernyei esperes-plébános képviselték a nagybecskereki püspökség lelkipásztorait a Temesvári Egyházmegyében tartott országos papi találkozón és lelkigyakorlaton.

Mellár József atya kiemelte, maradandó élményt jelentettek számára Udvardy György esztergom–budapesti segédpüspök előadásai, melyek üzenetét igyekszik mindennapjaiban is megélni. Ugyanakkor jó volt megismerkedni a román ajkú görög katolikus testvérekkel, akik három egyházmegyében szolgálnak, s bár nem értették egymás nyelvét, mégis nagyon jól tudtak egymással kommunikálni.

Koncz Tibor atya elmondta, maga a záró szentmise felemelő érzéssel töltötte el. Különösképpen megfogta a temesvári székesegyház karnagya zenei képzettsége, rátermettsége, aki négy nyelven énekelt. Tekintettel arra, hogy a mi püspökségünk területén is egyre több helyen van igény a két- vagy többnyelvű szentmisékre, tapasztalatait mindenképpen szeretné egyházmegyénk kántoraival is megosztani. Külön élmény, pozitív meglepetés volt számára, a Jasi Egyházmegye képviselőinek beszámolója, ahol több mint 800 megszentelt személy – papok, szerzetesek és szerzetesnők – él.