Krist, naš uskrsli Kralj!

U Mihajlovu je već nekoliko godina duga tradicija održavanje duhovnog dana na blagdan Kralja Krista. Duhovni dan je vodio otac Elias SVD, a vernici su se okupili u lepom broju.

U drugoj polovini dana održan je vašar u organizaciji skauta. Dan je bio izuzetan, slava Kristu Kralju!