Konferencija za novinare – 27. maj 2021. – Zrenjaninska Biskupija

Konferencija za novinare – 27. maj 2021.

Program prve Sinode Zrenjaninske Biskupije predstavljen je u četvrtak u okviru konferencije za štampu. Prof. Dr. Csiszár Klára, pastoralni teolog, savetnica Sinode je govorila o samom pojmu sinode. Istakla je, da je papa Franja upravo pre nedelju dana pozvao biskupije da u naredne dve godine održe svoje sinode. Zrenjaninska Biskupije, koja je sinodu započela 2017. godine u ovom poduhvati može se smatrati začetnikom.

Sinodski procesi mogli bi se usporediti sa živahnim mravinjakom u kojem članovi rade za plodnu budućnost. Važno je da Kristova dobra vest u znaku ljubavi dopre do što većeg broja ljudi – rekla je savetnica.

Dr Ladislav Nemet SVD, biskup zrenjaninski je istakao, da je održano više od 500 sinodskih susreta širom Banata, a razgovaralo se o deset tema – evangelizacija, deca i mladi, porodica, grupe sa posebnim potrebama, laici, svečtenici i redovnici, ekumenizam, maternji jezik i pastoralni rad, verski mediji, strukture i materijalna dobra. Završnica Sinode se održava od 28. do 30. maja uz sagledavanje današnjice za bolju budućnost.

Iz programa sinode izdvajamo sledeće događaje:

Preuzimanje Misionarskog krsta na Svetoj Misi – petak, 28. maj, 17 sati

Koncert uz posebne svetlosne efekte sa crkvenog tornja – subota, 29. maj, 22 sata

Sveta Misa za završetak Sinode – nedelja, 30. maj, 11 sati, direktan prenos na RTV

Po okončanju Sinode Biskupije, u Zrenjaninu će biti održano zasedanje Međunarodne biskupske konferencija sv. Ćirila i Metoda od 30. maja do 1. juna.