Iz života padejske župe

Ozelenjavanje
Učenici vjeronauke koji se pripremaju za krizmanje u Padeju posadili su 15 mladih javora u porti crkve. U tom prostoru su i ranije bili javori, ali vremenom su prestareli i morali su ih poseći. Sada su ponovo posađene mladice ove vrste drveta. Rasadni materijal je bio poklon diretora škole iz Ostojićeva.

Uređenje groblja
U Padeju je 7. marta je održana akcija uređenja katoličkog  groblja. Počistili su svo smeće koje se prikupilo tokom zime. U akciji su učestvovali uglavnom isti dobrovoljci, kao i prilikom ranijih akcija, ali koji smatraju svojom obavezom da održavaju red i čistoću groblja.

Unošenje drva za ogrev
Župni ured u Padeju je dobio jednu prikolicu drva koja su uz pomoć dobrovoljaca prenešena u dvorište crkve. Drva ispred zgrade mesne zajednice su poprilično narasla i oštetila stazu te su morala biti posečena.

“Cvetna kola”
Mesno groblje u Padeju je dobilo kola za prenos venaca i cveća. Mesna zajednica je obezbedila materijal, a kola je sklopio  Laslo Mesaroš, inženjer u penziji.

padeimunkaakciok5