Hit éve lezárása a Nagybecskereki Egyházmegyében

Püspöki szentmisével zárult a Hit éve a Nagybecskereki Egyházmegyében, amelyet DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD püspök mutatott be a nagybecskereki székesegyházban november 24-én. A főpásztor az ünnepi szentmise keretében keresztelt egy gyermeket, s a misét követően a püspöki lakban fogadta a HITÜNK FOTÓPÁLYÁZAT díjazottait.

Homíliája keretében három, a Hit évéhez kapcsolódó tényt fogalmazott meg.

Mélyebb és szebb jelet nem választhattunk volna a Hit évének lezárásaként, mint hitünk továbbadását a keresztségben. Ez által a kis Albert keresztelője, amely egyúttal a gyermek közösségbe való fogadása is, szimbolikus értékű

– mondta a püspök atya.

Másodikként személyes élményéről beszélt, miszerint a Hit évében négy közeli rokonát veszítette el: édesanyját, legidősebb nővére leányát, nővérét és nagybátyját.

A Hit éve próbára tette személyes hitemet, de Isten kegyelme volt, hogy amikor ez a négy haláleset történt, itthon lehettem. Harmincegy évig külföldön éltem, s 2008 óta, amióta püspökké neveztek ki, szeretteimhez közel éltem. Édesanyám, nővérem és a nagybátyám is személyes hitükről tettek tanúságot, pappal találkoztak utoljára, ily módon mutatva meg, mit jelent számukra Isten és a felkészülés a nagy útra.

Homíliája befejezéseként a háláról beszélt, s megköszönte Istennek mindazokat, akik megpróbáltak a Mennyei Atyához közelebb kerülni, akik részt vettek az egyházmegye által szervezett programokban, s azok szervezésében, lebonyolításában. Egyúttal felhívta a figyelmet arra is, hogy folyamatosan kell imádkozni azért, hogy hitünket tovább tudjuk adni.

A Nagybecskereki Egyházmegye Hit évében szervezett rendezvényei sorát a Hitünk fotópályázat díjazottainak fogadása és a munkák kiállítása zárta. A pályamunkákat Deák Róbert fotós bírálta el, s öt alkotást díjazott:

  1. Váci Nándor (Nagybecskerek),
  2. Martinek Imre (Torontálvásárhely),
  3. Palkovics Tímea (Nagybecskerek).

Szarvák Cecília (Muzslya) és Laura Gherghel (Versec) különdíjban részesült.