Házas Hétvéges havi találkozó Muzslyán

A Muzslyai Házas Hétvéges Közösség tagjai 2013. április 7-én, délután 17 órára gyülekeztünk a plébánia ebédlőjében. Nagy örömünkre szolgált, hogy a már megszokott 6 házaspáron és Sztankó plébánoson kívül, vendégeink is érkeztek Törökbecséről. Mellár Józsi atya, a Vajdasági Házas Hétvége team papja egy új házaspárral jött és így gazdagította közösségünket. A meghitt baráti ölelések után a havi találkozó bevezetőjét a Kovács házaspár (Ernő és Aranka) tartotta. Ezt követően párunkkal megbeszéltük a feldolgozott téma személyes kapcsolatunkat érintő részét, majd megosztottuk a jelenlevő barátainkkal azt, hogy számunkra mennyire fontos szeretetre épülő párkapcsolatunk elmélyítése és házasságunk folytonos ápolása. Elmondtuk azt is, mit jelent számunkra a kisközösség. Az őszinte, mély, bizalomra épülő megosztások után szerény agapéval és kötetlen barátkozással folytatódott a vidám hangulatú délutánunk. Végezetül meghatároztuk a következő találkozó időpontját és a bevezető gondolatokat feldolgozó házaspárt is. Lelkiekben gazdagodva, egymást megerősítve, a közösségi szeretet légkörét magunkkal víve búcsúztunk el a következő együttlétünkig. Addig is imáinkba foglaljuk a Házas Hétvéges közösség minden ismert és ismeretlen tagját.