Háló – az első találkozás

Első alkalommal vettem részt Háló találkozón, amely ezúttal Torontáltordán került megrendezésre. Ami elsőként feltűnt, hogy kedves ismerősként, nagy szeretettel üdvözlik egymást a résztvevők és onnan folytatják a beszélgetés fonalát, ahol az előző Háló találkozón abbahagyták, bármennyi idő is telt el azóta.

Nevelőként a Boldogasszony Iskolanővérek Nagybecskereki Leánykollégiumából hét lányt kísértem, a szervezők minket is nagy szeretettel fogadtak.

A találkozó témája a megélt hit volt: hogyan tudunk a mindennapokban keresztényként élni, és hogyan tudjuk akár átadni hitünket másoknak?

A kiscsoportos beszélgetések ezeket a kérdéseket járták körül.

Magam, életkor szerint vegyes csoportba kerültem – megható volt hallani mások milyen nehézségekkel küzdöttek, hogyan léptek túl ezeken, és milyen mély és tartalmas életúttal bírnak. Sokuknak a Háló, valóban „hálóként” – a hitben, a közösségben való megmaradás egyetlen esélyét jelenti.

Ezért ez élményért és azért is hálás vagyok a Jóistennek, hogy több remek emberrel is lehetőségem volt megismerkedni.