Ezerszer is Üdvözlégy – Ősi hagyományt ápolnak Ürményházán

Gyümölcsoltó Boldogasszony-napján ősi hagyományt ápolva ezer Üdvözlégyet imádkoztak Ürményházán. A tradíció éltetője Nagy Anna helybeli kántornő, aki mellett az imádságba bekapcsolódtak a helybeli hittanosok és a hívek is, akik a plébánia hittantermében imádkoztak, míg a betegek otthonaikban fohászkodtak Égi Édesanyánkhoz. A népi ájtatosságnak ezt a formáját egyházmegyénkben egyedül ezen a településen végzik, amelybe a helyi plébános Pethő László atya is bekapcsolódott.