Evo me, mene pošalji! /Iz 6,8/

Logo-RS-BW

Poruka Biskupa povodom 11. medjunarodnog skupa ministranata

Parola susreta će biti misli Proroka Isaije: Evo me, mene pošalji!/Iz 6,8/. Znamo da je trenutno najveći izazov u Evropi nova  evangelizacija. Najznačajniji učesnici jevandjelja su one osobe koje su i lično osetile blizinu Boga i koje osećaju njegov značaj, da bi mogle to iskustvo da podele sa drugima. I Prorok Isaija je imao ovakav doživljaj kada je dobrovoljno i potpuno predano odgovorio na pitanje koje mu je Bog postavio, koga da pošalje do onih koji su jako daleko od Njega. U vreme kada je Prorok Isaija odgovorio na Božji poziv bio je otprilike uzrasta kao i vi,današnji ministranti, koji ste se uputili u Rim, mlade duše, otvorene prema Bogu i prema drugim ljudima.

Pored duhovne ispunjenosti, organizatori preporučuju, pre svega razgledanje grada. Preporučujem onima koji su se uputili u Rim da obavezno pogledaju četiri velike Bazilike, Baziliku Svetog Petra, Baziliku Svetog Pavla, Baziliku Svetog Ivana i Baziliku Maria Maggiore. Pošto ste vi ministranti u programu smo još planirali posetu katakombe Svetog Kallixta, izmedju ostalog tamo se može naći grobnica Svetog Tarzicija, koji je inače glavni zaštitnik ministranata. Naravno biće vremena i za posetu fontane Trevi, Španskog trga i trga Navonna. Ako vreme dozvoli moći ćete i u Sredozemnom moru da se okupate.

Draga omladino, iskoristite ovu priliku, da u Rimu Svetom gradu ojačate vašu veru, naročito na susretu s Papom Franjom. Iz dvadeset i tri države, na otprilike sa deset hiljada ministranata će moći Papa da usmeri pažnju na to da je Katolička Crkva jedna svetska Crkva u kojoj svako može da se oseća kao kod kuće, niko nije suvišan, niko nije izbeglica ili diskriminisan.

logo_cim_with_text