Ekumenski molitveni susret u Vršcu

Zajednički molitveni susret održan je 20. januara 2019. godine u Vršcu uz učešće četiri sveštena lica: Adrian Boba, rumunska pravoslavna crkva, Gherghel Mihai, grko- katolička crkva, Sladjan Daniel Srdić, evangelička crkva, i Alen Palatinuš, mesni rimokatolički župnik.

Tokom molitve izgovorene su mnoge lepe misli. Slađan Srdić je istakao da je zaista lepo početi novu godinu sa zajedničkom molitvom krišćana. Otac Mihai je govorio o značaju zajedničke molitve, otac Adrian Boba o snazi zajedničke molitve, i da ponekad različita tumačenja u crkvenim zakonicima ne mogu biti prepreka saradnji. Molitveni čas okončan je zajedničkom potvrdom vere i izgovaranjem molitve Oče naš, tokom koje  se osetila razlika, ali u trenutku i bratska zajednica.