Duhovna obnova u vreme korizme

U sklopu priprema za uskrsnuće Isusa Krista Savez Skauta Vojvođanskih Mađara održao je 27. marta on- line duhovni dan.

O značaju korizme i njenom doživljaju u sadašnjem vremenu je učesnicima susreta govorio vel. Maša Tamaš.

Bátori Szilvia