Ballagás a leánykollégiumban

Búcsút kell venni valamitől, ami már mögöttetek van, és egy lépéssel előbbre kell lépni!

– mondta DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD nagybecskereki püspök a leánykollégium ballagóinak hálaadó ünnepi szentmiséjén május 20-án.

A zárdakápolnában tizenkét leány búcsúzott az alma matertől, nevelőiktől, Julianna nővértől, Gizella nővértől és Regina nővértől, valamint a kollégium személyzetétől.

Az ünnepi szentmisén a főpásztorral együtt misézett msgr. Gyuris László székesegyházi plébános és Novita Draghia káplán.