A Nagybecskereki Püspökségi Caritas életéből

Az egri gimnázium tanulói segítik a nagybecskereki magyar ajkú kisdiákokat

Március 11-én kétnapos látogatásra érkezett Nagybecskerekre az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium két tanára. Látogatásuknak célja jótékony jellegű volt, de azzal a szándékkal is érkeztek, hogy személyes kapcsolatot hozzanak létre azon nagybecskereki iskolákkal, amelyekben magyar nyelven folyik a tanítás, valamint azokkal a civil szervezetekkel, akik a magyar tannyelvű oktatást segítik elő.

A vendégek fogadását, a kétnapos program kitervezését és megvalósítását a Nagybecskereki Püspökségi Caritas szervezte a Nagybecskereki Diáksegélyező Egyesület és a Sonja Marinković Általános Iskola közreműködésével.

A két vendégtanár meglátogatta msgr. Gyuris László nagybecskereki plébánost, aki a Püspökségi Caritas igazgatója is, a Miasszonyunkról nevezett iskolanővérek által irányított leánykollégiumot, amelyet Gizella nővér mutatott be, majd a muzslyai Emmausz fiúkollégium megtekintése következett, amelyet a szalézi szerzetesek működtetnek, Kalapis Sztoján atya vezetésével. Az egyházi kollégiumok megtekintése azért volt érdekes számukra, mert az egri Szilágyi Erzsébet gimnáziumnak 350 férőhelyes kollégiuma van közvetlenül az iskola épülete mellett.

A nagybecskereki gimnázium igazgatója Radaković Milan, az iskola patinás múltjáról, a mindennapi gondjairól és sikereiről beszélt az egri gimnázium tanárainak, akik viszont beszámoltak az egri önkormányzat által működtetett gimnázium főbb jellegzetességeiről. A szívélyes beszélgetés végén a vendégeink meghívták az igazgatót néhány tanár kíséretében, hogy legyenek a közeljövőben a Szilágyi Erzsébet gimnázium és kollégium vendégei.

A következő állomásunk a Sonja Marinković Általános Iskola volt. Az iskola udvarába érve vendégeink láthatták a kisdiákokat, ahogyan éppen a mikrobuszba szállnak be hazafelé menet. Karl Jenő iskolaigazgató beszámolt az egyre inkább csökkenő létszámú magyar tagozatokról és arról, hogy minden évben kérdéses az első osztály megnyitása.

Az egri tanárok kiemelték, hogy nagyra értékelik a Nagybecskereki Diáksegélyező Egyesület a Nagybecskereki Püspökségi Caritas és a Sonja Marinković Általános Iskola összefogását a magyar tannyelvű oktatás megmentése céljából. Hozzátették, hogy az egri gimnázium tanulóinak jótékonykodása követendő példa lehet akár itt a szórványban is.