25. maja održana procesija u Beloj Crkvi posvećena Svetom Urbanu

U utorak 25. maja, u prisustvu određenog broja svetovnjaka i vernika, održana je prigodna procesija posvećena Svetom Urbanu, zaštitniku vinograda i vinogradara, koju je vodio lokalni rimokatolički župnik Čipak Čaba.

Vinogradarstvo ima u Beloj Crkvi dugu i bogatu tradiciju, koja je povezana i sa razvojem bačvarstva, ali i sa negovanjem verskih kultova i slavljenja pojedinih svetaca, kakav je i današnji dan, koji je posvećen Svetom Urbanu.

Po predanju, na grobu Svetog Urbana izrastao je čokot vinove loze, te su ga vinogradari, vinari i bačvari, kao simbol uzeli za svog zaštitnika, a isto tako i kao zaštitnika vinograda u celini. Sveti Urban je u umetnosti i ikonografiji zapadnoevropskih zemalja bio oslikan sa grožđem u ruci, knjigom i biskupskim štapom. Lik Svetog Urbana su, na primer, mađarski vinogradari urezivali u vinske bačve, dok su u drugim krajevima u Banatu i Vojvodini podizani kipovi i spomenici, ali i postavljani krstovi u vinogradima, i to sve u njegovu čast.

Belocrkvanski kip Svetog Urbana bio je izrađen u Beču i kupljen je za ondašnjih 250 florina, a postavljen je 20. maja 1823. godine.

Kada je reč o savremenom vinogradarstvu u Beloj Crkvi, treba istaći da je 1803. godine prvi vinograd sa novim sortama vinove loze zasadio Jozef Šmic, a da je već 1850. godine godišnja proizvodnja vina u gradu iznosila 85.000 hektolitara vina. U celoj belocrkvanskoj opštini je 1866. godine bilo zasađeno blizu 200.000 različitih sorti vinove loze. Belocrkvansko stono belo i crveno vino bilo je za ekstra kvalitet nagrađeno na međunarodnim sajmovima vina: 1857. i 1863. godine u Hamburgu (šest medalja) i 1866. godine u Beču (tri medalje).

Na žalost, filoksera je 1880. godine uništila gotove sve vinograde, ali su vredni domaći vinogradari uspeli već od 1891. godine da razviju nove sorte vinove loze i da dalje uspešno razvijaju vinogradarstvo i bačvarsku delatnost.

Danas, tradiciju vinogradarstva razvijaju i održavaju pojedinci, koji pokušavaju da povrate čari belocrkvanskog vina, ožive vinograde i da vrate sjaj vremena koje zaslužuje.

Autor fotografija: Živan Ištvanić