2015. ÁPRILIS


Főpásztor húsvéti üzenete

Legyen életünk központi feladata a szeretet gyakorlása az irgalmasság tetteivel!

Nem múlik el nap, hogy a hírekben ne halljunk borzalmas eseményekről: az úgynevezett iszlám állam kegyetlenségéről, a keresztények üldözéséről, templomok felrobbantásáról, mecsetekben elkövetett öngyilkos robbantásokról, amelyek százával ölnek meg imádkozó embereket, az Ukrajnában zajló harcokról. A felsorolást tovább folytathatnám, a lista sokkal hosszabb is lehetne.

Önkéntelenül is felmerül az emberben a kérdés: mi történik a mai világban? A gonosz ennyire megerősödött, hogy szinte már meg sem lehet fékezni? Hova fog vezetni ez a sokszor teljesen érthetetlen erőszak? Hogyan lehetne megállítani ezt a folyamatot?

Nehéz ezekre a kérdésekre kielégítő válaszokat adni. Szinte lehetetlen.

Nekünk, keresztényeknek más feladataink vannak, minthogy csak válaszokat keressünk. Nekünk cselekednünk kell. Hivatásunk az, hogy megpróbáljunk olyan világot építeni, amely emberibb, közelebb visz minket embertársainkhoz és Istenhez.

Ebben a tevékenységünkben egy jobb világért, biztosan nagy segítségünkre van az irgalmasság gyakorlása. Ezt érezhette Ferenc pápa is, amikor nemrég meghirdette az Isteni irgalmasság rendkívüli szent évét:

„Kedves testvéreim, gyakran elgondolkodtam azon, az egyház hogyan lenne képes nyilvánvalóbbá tenni a küldetését, az irgalmasságról való tanúságtételt. Olyan út ez, amely a lelki megtéréssel kezdődik; és be kell járnunk ezt az utat. Ezért úgy döntöttem, hogy rendkívüli szent évet hirdetek meg, amelynek középpontjában Isten irgalmassága áll. Ez az irgalmasság szent éve lesz.”

Nápolyban pedig, ahol szerzetesekkel találkozott, a következő szavakkal bátorította őket: „Ne feledkezzünk meg az irgalmasság lelki és testi cselekedeteiről! Ilyen dolog például a keresztvetés! Az irgalmasság jele, az idősek még tudják ezt. Hány megkeresztelt gyermek nem tud ma keresztet vetni! Az irgalmasság cselekedete az, hogy megtanítom nekik. Ilyen tett, hogy meglátogatom a szomszédban az idős beteget… Az irgalmasság cselekedetei közé tartozik az imádság lelkülete is.”

Az Isteni irgalmasság legnagyobb tanúságtétele pont az, amit most, ezekben a napokban ünnepelünk: Jézus vállalta a kereszthalált, értünk, bűnösökért meghalt, de harmadnap feltámadt. A feltámadás az Isteni irgalmasság megkoronázása, mert a keresztség által mi is részeseivé váltunk.

Ezért van az imának, az irgalmasságnak ereje. Ez a mi „fegyverünk” a világ jobbá tételében, egy emberibb közösség felépítésében.

A Szeretet évében, amelyet most egyházmegyénk ünnepel, legyen életünk központi feladata a szeretet gyakorlása az irgalmasság tetteivel.

Jézus feltámadt! Örüljünk és örvendezzünk, alleluja!

Áldott, kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek!

A feltámadt, irgalmas Jézus áldjon meg titeket!

+ László SVD

Uskršnja poruka 2015.

Neka najvažniji zadatak našega života bude ljubiti bližnje delima milosrđa!

Ne može da prođe dan, a da nebismo čuli na radiju, videli na televiziji ili čitali u novinama o strašnim događajima, koji se dešavaju oko nas: neshvatljiva dela nasilja takozvane Islamske države, rušenje kršćanskih crkava širom sveta, ubijanje i proganjanje nevinih ljudi radi različitog religijskog uverenja, samoubilački napadi u džamijama, rat u Ukrajni. Ovu listu bismo mogli da produžimo i drugim delima ili događajima.

Kada čovek sve to vidi, nehotice se pita: šta se to danas događa u svetu? Da li je zlo postalo toliko jako da je skoro nemoguće da se ono zaustavi, ili kontroliše? Gde vodi ovo nasilje, koje se puno puta čini sasvim nerazumnim i neshvatljivim? Kako bismo mogli da zaustavimo ovu lavinu zla u našem svetu?

Teško se može naći odgovor na sva ova pitanje, što više: čini se da je to skoro nemoguće.

Za nas, kršćane, postoje i važniji zadaci, nego samo da postavljamo pitanja i tražimo odgovore na njih. Mi moramo da se suočimo s tim problemima i da se borimo s njima. Naše zvanje je da radimo na izgradnji jednog boljeg, ljudskog društva, koji će nas dovesti bliže Bogu i našim bližnjima.

U ovim naporima oko izgradnje jednog novog sveta čini mi se da je jako važno da činimo dela milosrđa. Mislim da je to motivisalo i Papu Franju, da je oglasio Izvanredni jubilej, svetu godinu Božjeg milosrđa:

„Draga braćo i sestre, često sam razmišljao o tome kako bi Crkva mogla učiniti jasnijim svoje poslanje da bude svjedok milosrđa. To je put koji započinje duhovnim obraćenjem; i trebamo ići tim putem. Zbog toga sam odlučio navijestiti Izvanredni jubilej koji će u svojem središtu imati Božje milosrđe. Bit će to Sveta godina milosrđa.“

A u razgovoru sa redovnicima u Napulju, Papa Franjo je rekao: „Nemojmo zaboraviti tjelesna i duhovna djela milosrđa. Mnoga se krštena djeca u velikim gradovima ne znaju ni prekrižiti. Stariji to još znaju, mlađi ne. Djelo milosrđa je naučiti tu djecu da znaju kako se treba prekrižiti, napraviti znak križa. Takvo je djelo i posjetiti susjeda ili komšiju, koji leži bolestan… Među djela milosrđa spada i molitva za sebe, za bližnje, za cijeli svijet.“

Najveće djelo Božjeg milosrđa je ono, što ovih dana slavimo: Isus je svojevoljno i slobodno prihvatio smrt na križu, i to za nas, grešnike. Umro je na križu za nas, ali je treći dan uskrsnuo. Uskrsnuće je kruna božjeg milosrđa, jer smo svi mi po krštenju postali deonici njegovog uskrsnuća.

Zbog toga imaju dela milosrđa, koja mi činimo, moć i uticaj na događaje u ovom svetu. Ovo je naše „oružje“ za izgradnju jednog boljeg sveta, u stvaranju jednog društva bez nasilja.

U Godini ljubavi, koju slavi Zrenjaninska Biskupija, neka najvažniji zadatak našega života bude ljubiti bližnje delima milosrđa!

Isus je uskrsnuo! Radujmo se i kličimo, alleluia!

S ovim rečima želim svima vama blagoslovljene i srećne uskršne praznike!

+ Ladislav

Elrendelem, hogy ezt a levelet minden templomban húsvét napján, az ünnepi misén – a szentbeszéd után a közösségnek megfelelő nyelven – olvassátok fel!


Felmentések és kinevezések

2015. március 1-jei hatállyal egészségi állapotára való tekintettel felmentettem ft. Masa Tamás plébániai kormányzót minden eddigi plébániai tevékenységétől.

Ugyanezzel a dátummal (2015. március 1.) kineveztem plébániai kormányzóvá a fent nevezett területre (Padé, Tiszaszentmiklós és Hódegyháza) ft. Koncz Tibor kikindai esperes-plébánost.

Előző körlevelemben az 52/2014 szám alatt kértem az Északi esperesi kerület papságát, hogy koronájukon jelöljék meg, kit választanának a kerület esperesévé. Elfogadva döntésüket a következő öt évre kinevezem ft. Koncz Tibor kikindai plébánost a kerület esperesévé.


Plébániáink Szabályzata

2015. március 19-ei dátummal 99/2015-ös számú határozatommal hatályon kívül helyeztem az eddigi 1990. szeptember 14-én 500/1990 szám alatt közzétett A Szent Gellértről elnevezett püspökség egyházközségeinek a szabályzata és ügyintézési rendje rendeletet. Egyúttal elrendelem, hogy a fent nevezett dátumtól kezdve minden plébánián az új szabályzat lép életbe, melynek címe A Nagybecskereki Egyházmegye plébániáinak Szabályzata.

Minden eddigi más ilyen jellegű rendelkezést hatályon kívül helyezek.

Az új Szabályzat teljes szövegét lelkipásztoraink elektronikus úton fogják megkapni (időhiány miatt), majd nyomtatott formában is kézhez kapják mindkét nyelven.


Nagycsütörtöki olajszentelés a székesegyházban

Szeretettel hívom egyházmegyénk minden papját az olajszentelési szentmisére április 2-án 9.30-kor. Ez egyben papságunk ünnepe is, amelynek keretében megújítjuk papi ígéreteinket. A szentmise után olajosztás, majd 11.30-kor közös ebéd.


Lektorrá avatás

Tisztelendő Palatinus Alen Budapesten tanuló szeminaristánk kérte lektorrá avatását. Az illetékesek véleményét kikérve Isteni Irgalmasság vasárnapján, Nagybecskereken délelőtt 9 órakor a szentmise keretében lektorrá avatom.


Gazdasági Tanács ülése

A Gazdasági Tanács 2015. április 17-én, pénteken 10 órakor tartja ülését a püspöki lakban.


Változások a bérmálások időpontjában

Tekintettel arra, hogy nem minden plébános tartotta be a meghatározott időpontot, ameddig jelenteni kellett a bérmálkozásokat, illetve időpontváltozást kért néhány közösség, közzéteszem a 2015-ös bérmálások végleges időpontjait:

Április 12. Törökkanizsa (16 órakor)

Április 19. Versec (9 óra) és Temesvajkóc (11.15 óra)

Április 26. Körtéd (9 óra), Fehértemplom (11 óra) és Udvarszállás (16 óra)

Május 9. Ürményháza (17 óra)

Május 10. Muzslya (10 óra) és Torda (16 óra)

Május 17. Pancsova (10 óra) és Opovo (16 óra)

Május 23. Udvarnok (17 óra)

Május 24. Nagybecskerek (9 óra) és Lukácsfalva (11 óra)

Május 30. Sándoregyháza (17 óra)

Május 31. Törökbecse (10 óra) és Töröktopolya (15 óra)

Június 7. Majdán (9 óra) és Egyházaskér (11 órakor)

Június 13. Beodra (17órakor)

Június 14. Padé (9 óra) és Hódegyháza (11 óra)

Június 28. Tiszaszentmiklós (9.30 óra) és Szaján (11.30 óra)

Szeptember 26. Nezsény (d.u.)

A fenti időpontok véglegesek, további változtatásokra nincs lehetőség.


Kánoni vizitáció

2015-ben folytatjuk a plébániák kánoni vizitációit. Ebben az évben a következő plébániák látogatását végzem: Törökkanizsa, Egyházaskér, Nezsény és Versec. A látogatás menetét időben tudatjuk az érintett lelkipásztorokkal.

A szükséges előkészületeket mons. Mellár József általános helynök, ft. Bővíz László egyházmegyei vagyonkezelő és ft. Csipak Csaba irodaigazgató végzik. Ezt követően személyesen is meglátogatom a közösséget, ahol egyben kiosztom a bérmálás szentségét.


Plébániák leltárai

A plébániák adás-átvételekor és az esperesi vizitációk alkalmával készült jegyzőkönyvekben nagyon sokszor azt kell olvasnom, hogy vagy hiányosak a leltárak vagy egyáltalán nincsenek és ebből nagyon sok kellemetlenség adódik. Ezért megkérek mindenkit, hogy legkésőbb Szent Gellért-ünnepéig az esperesi hivatalokon keresztül küldjék be az új plébániai és templomi leltárakat.


Papi gyűlés és névnap

2015. június 27-én délelőtt 10 órakor tartjuk a papi szenátust a püspöki lakban. Egyúttal László-napot is ünnepelünk. A gyűlést követően minden László szeretettel várja a jelenlévőket ebédre, a nagybecskereki plébániára.


Hittantanárok továbbképzése

A Nagybecskereki Egyházmegye szervezésében április 11-én lesz a hittantanárok találkozója 10 órai kezdettel a püspöki lakban. A résztvevők a 2015/2016-os iskolaévben történő kinevezésekkor előnyt élveznek azokkal szemben, akik nem éltek az adott lehetőséggel.

Az iskolai hitoktatók megbízó levelét továbbra is az egyházmegye általános helynöke, msgr. Mellár József adja ki.


Szabadságok

Tisztelettel kérem a pap- és szerzetestársakat, hogy egészségükre való tekintettel használják ki négyhetes szabadságukat. Ajánlom ez idő alatt a lelki felfrissülést is! Kérem a pap- és szerzetestestvéreket, hogy a szabadságokkal kapcsolatos kérvényeiket legkésőbb a szabadság megkezdése előtt egy hónappal küldjék be a Püspöki Hivatalba. Az írásos kérvényben szerepelnie kell a szabadság pontos idejének, a helyettesítő pap nevének és aláírásának is, hogy a kért időszak alatt kész a szabadságon levőt helyettesíteni.


Bogner Mária Margit-zarándoklat

Egyházmegyei szintű zarándoklatot szervezünk Bogner Mária Margit tiszteletére Érdre, 2015. május 10-én. Érdeklődni Halmai Tibornál.


Pápalátogatás Szarajevóban

Ferenc pápa június 6-án Szarajevóba látogat. Erre az alkalomra egyházmegyénk is szervez zarándoklatot. Bővebb információt a Gellért-listán küldünk.


Zarándoklat Máriaradnára

Ősi egyházmegyénk zarándokhelye, Máriaradna megújult. Híveink figyelmébe ajánljuk az augusztus 2-ai püspökségi szintű zarándoklatot. A részletekről a későbbiekben küldünk értesítést.


Ministráns-zarándoklat Róma

A ministránsok nemzetközi római zarándoklatával kapcsolatban kérem azokat a lelkipásztorokat, akik ministránsokat jelentettek be a zarándoklatra, hogy közöljék az érdekeltekkel, hogy az önrész 120 euró fejenként. A zarándoklatot illető további anyagiakat érintő kérdésekről személyes találkozókon egyeztetünk.


Szegedi zarándoklat

Meghívást kaptunk Szeged felújított fogadalmi templomának megáldására szervezett ünnepi szentmisére 2015. szeptember 24-ére. A szentmise 18 órakor kezdődik, koncerttel folytatódik és állófogadással zárul.

Szeged is az ősi Csanádi Egyházmegye része, jelenlétünkkel összetartozásunkat erősíthetjük. Kérem, különösen az Északi esperesi kerület papságát és híveit, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt ezen az ünnepségen. A zarándoklat részleteiről szeptember 10-éig küldünk tájékoztatást.


Szent Gellért-ünnepségek

Szent Gellért, egyházmegyénk fővédőszentje ünnepén a 18 órai szentmise keretében lesz a kollégiumok tanévnyitója.

Szent Gellért-ünnepség a nem magyar ajkú tanácstagok számára 2015. szeptember 19-én, Ópáván (Opovo) lesz 10 órai kezdettel.

A magyar anyanyelvű tanácstagok számára 2015. szeptember 26-án, Nagybecskereken kerül megrendezésre 10 órai kezdettel.


Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök ünnepe

Mindenkit hívok október 3-án Feketetóra, hogy közösen megünnepeljük Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök, Feketetó szülötte ünnepét. Az ünnepi szentmise 10.30-kor kezdődik Feketetón. Buzdítom a környező plébániák híveit is, hogy minél nagyobb számban jöjjenek el erre az alkalomra, ahol együtt imádkozhatunk egyházmegyénkért és különösen is papi és szerzetesi hivatásokért.


Fontosabb évfordulók 2015-ben

A Muzslyán szolgáló szalézi atyák számára a 2015-ös év különösen jelentős, hiszen rendjük alapítója 200 évvel ezelőtt született, ugyanakkor a rend tagjai 50 évvel ezelőtt érkeztek a településre. A jubileum programjait honlapunk Eseménynaptárában találhatják.

A fontosabb évfordulókról folyamatosan tájékoztatást küldünk.


Lelkipásztorkodási adatok 2014-ről (statisztika)

 

KERESZTELTEK ANYAKÖNYVE
a) Első életévük betöltése előtt kereszteltek száma 159
b) Első és hetedik életévük közt kereszteltek száma 130
c) Hetedik életévük után kereszteltek száma 57
d) Összesen keresztségben részesültek 346
e) Közülük katolikus apa és katolikus anya gyermeke 225
f) Katolikus és nem katolikus szülők gyermeke 121
g) Közülük fiúgyermek (illetve felnőtt férfi) 184
h) Közülük leánygyermek (illetve felnőtt nő) 162
HÁZASULTAK ANYAKÖNYVE
a) Két katolikus között kötött házasság 67
b) Katolikus és nem katolikus között kötött házasság 19
c) Összesen házasságot kötöttek 86
d) Gyökerében orvosolt házasságok száma 2
ELHALÁLOZOTTAK ANYAKÖNYVE
a) Szentségekkel ellátva temetésben részesültek 318
b) Szentségek nélkül temetésben részesültek 730
c) Összesen elhaláloztak híveink közül 1048
d) Közülük hány férfi 532
e) Közülük hány nő 516
BÉRMÁLKOZÓK ANYAKÖNYVE
a) Megbérmált fiúgyermekek illetve férfiak száma 138
b) Megbérmált leánygyermekek illetve nők száma 167
c) Összesen megbérmálkoztak 305
ELSŐÁLDOZTAK 2014-BEN 310
TEMPLOMI KATEKÉZISBEN RÉSZESÜLTEK
a) Óvodások és még fiatalabbak 52
b) Alsósok (1-4. osztály) 764
c) Felsősök (5-8. osztály) 647
d) Középiskolások és idősebbek 27
e) Plébániai hittanosok összesen 1490
ISKOLAI HITOKTATÁSBAN RÉSZESÜLTEK
a) Óvodások 35
b) Alsósok (1-4. osztály) 901
c) Felsősök (5-8. osztály) 858
d) Középiskolások és idősebbek 470
e) Iskolai hittanosok összesen 2264

+László SVD
püspök