150 éves a verseci Szent Gellért-templom

Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között /Jel 21,3/

Búcsúra és hálaadó szentmisére várta Versec a zarándokokat szeptember 14-én. Bánát legrégebbi búcsújáró helyén, a hegyi kápolnánál ünnepelték a Szent Kereszt búcsút, s az esti ünnepi szentmisében adtak hálát 150 éves plébániatemplomukért a dél-bánáti város hívei.

Búcsú a hegyen

A sokszínű Bánát nemzeti hovatartozás tekintetében legtarkább része a Déli esperesi kerület, így a Szent Kereszt-kápolnánál a program is több nyelven zajlik. A hagyományt követve délelőtt tíz órakor horvát nyelvű szentmisével kezdődik a lelki program, egy órával később magyar nyelvű misére hívogat a harang. Miközben a horvát hívek szentmisén vannak, a magyarok végigjárják a keresztutat, egy órával később a hívek helyszínt váltanak.

Az idei évben magyar nyelven a keresztutat msgr. Mellár József általános helynök, törökbecsei plébános és Csipak Csaba székelykevei plébániai kormányzó vezette, miközben a horvát nyelvű szentmisét Pethő László ürményházi plébános és Pósa Gyula sándoregyházi plébános mutatta be.

A horvát hívek a keresztutat Csipak Csaba atya vezetésével járták végig, míg a magyar nyelvű szentmisét Pethő László atya és Mellár József atya celebrálta. Eközben egy régi fa árnyékában Halmai János székelykevei káplán folyamatosan gyóntatott.

Jubileumi ünnepség a plébániatemplomban

A hagyományokhoz híven a búcsú a patinás, katedrális méretű Szent Gellért-templomban folytatódott cseh nyelvű szentmisével, amelyet Király Tibor fehértemplomi plébános mutatott be. Ezt a kétnyelvű – magyar és horvát – szentségimádás követte Mellár József atyával, majd Rózsafüzér imádsággal folytatódott msgr. Gyuris László székesegyházi plébános vezetésével.

A nap fénypontja az esti ünnepi szentmise volt, amelyet az egyházmegye főpásztora Dr. Német László SVD mutatott be msgr. Martin Roos temesvári és Dr. Pénzes János szabadkai megyéspüspökökkel, valamint a megjelent lelkipásztorokkal. Az ünnepséget, amelyen a zsúfolásig telt templomban a város és a község, valamint a közélet képviselői is részt vettek, megtisztelte jelenlétével a román pravoszláv egyház vezetője és Magyarország nagykövete, Nikowitz Oszkár is feleségével együtt.

Az ünnepi hálaadó szentmise háromnyelvű – magyar, horvát, német – volt, hangsúlyozva az ősök és a kései utódok kapcsolatát, egyúttal tisztelgett mindazok emléke előtt, akik valamilyen kapcsolatban álltak a Szent Gellért tiszteletére szentelt templommal. A hívek könyörgését is három nyelven olvasták fel: magyarul Tóth Ferenc, az egyháztanács tagja, horvátul Kéri Ildikó és németül Julius-Alexander Past, aki ősei révén kötődik a templomhoz, hiszen családja a plébánia mellett élt évszázadokon át. Julius évtizedek óta gyakorolja édesapja megkezdett munkáját, a verseci plébánia és az egyházmegye segítését. A helyiek nagy örömére az evangéliumot egykori plébánosuk, msgr. Gyuris László székesegyházi plébános olvasta fel mindhárom nyelven, aki 1989 és 2009 között két évtizeden keresztül szolgálta a verseci híveket.

Erős Mihály plébános úr, aki az ünnepség fő szervezője volt, maroknyi segítőjével a jeles jubileum alatt mindvégig háttérben maradt, de gondos házigazdaként igyekezett mindenre és mindenkire figyelni. Az ő munkája eredménye, hogy a jubileumra kiadták a verseci katolikus templom monográfiáját, amelyet az impozáns templomról készült gyönyörű színes képek illusztrálnak. A kötet gerincét képező szöveg elődje, msgr. Andreas Maier munkája, aki 25 évvel korábban, a templom szentelésének 125. évfordulójára jelentetett meg kiadványt.

A jeles jubileum emlékére valamennyi zarándokot emlékképpel ajándékoztak meg, amely egyúttal háromnyelvű hálaadó imádság is:

Istenünk, Te megengeded, hogy templomunk felszentelésének 150. évfordulóját lelkünk javára ünnepeljük. Hallgasd meg hívő néped könyörgő szavát. Add, hogy e helyről mindig tiszta áldozat szálljon eléd, reánk pedig a megváltás bőséges kegyelme áradjon. A mi Urunk, Jézus Krisztus a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.