Vođenje evidencije o dolasku dece na sv. Misu u Belom Blatu

svmisuubelomblatu1

Svake nedelje na kraju sv. Mise u Belom Blatu već godinama vodim brigu i evidenciju o tome koja deca dolaze redovno u crkvu. Evidenciju vodim tako što im dajem posebne pečate u njihove male knjižice i onda se lepo vidi ko je koliko puta bio u crkvi tokom godine.