Uz podršku Renovabisa na usluzi onima kojima je pomoć potrebna

caritasrenovabis5

Caritas Zrenjaninske Biskupije već četvrt stoljeća služi onima kojima je pomoć napotrebnija, uglavnom u Banatu, no programi koje sprovode često sežu i izvan granica Biskupije, pa i države. Organizacija nije u mogućnosti samostalno održavati programe, pa stalno sudjeluju na natječajima koje prati direktor organizacije Tibor Halmai.

Praćenje i učestvovanje u prijavama važan je kamen temeljac mog rada pored obilaska onih kojima je pomoć potrebna. Smatram da je vrlo važno da lično procenim teren, situaciju svakog ponaosob, kako bih onda verodostojno zastupao njihove interese i delovao prema njihovim zaslugama. Renovabis je jedan od naših najvećih sponzora, uz njihovu podršku sprovodimo program kućne nege za starije i bolesne osobe; pomoć u kući sa signalizacijom; i naš program Your Job za pomoć mladima u njihovom lakšem zapošljavanju. Prošle godine se smanjio broj prijava, pa je s obzirom na epidemiju koronavirusa Renovabis pružio vanrednu podršku našem radu. Sve to je znatno pomoglo našem radu u trajnoj brizi za starije osobe. Velik doprinos uspostavljanju saradnje dao je biskup dr. Ladislav Nemet SVD, koji na sve načine podupire naše delovanje – istakao je ravnatelj Caritasa Zrenjaninske Biskupije, koji tvrdi da je dobro činiti dobro.