TÁPAI LEON

Rođen je u Zrenjaninu 9. juli 1998. Za svećenika je zaređen u Novom Bečeju 19. novembar 2022. Kapelan u Vršcu i u Beloj Crkvi (2022-).

Obrazovanje:

Biskupijska klasična gimnazija „Paulinum”, Subotica (2013-2017), Viša teološka škola, Segedin (2017-2022).

E-mail: 

Župe: VršacBela Crkva i filijale