Maj je mjesec Presvete Bogorodice Marije

ajtatossagemmausz2

U katoličkoj crkvi ovo je jedan od najvažnijih perioda za poštovaoce Presvete Bogorodice Marije. Naša molitvena grupa u Kolegiju je malobrojna, ali smo i ovog maja punim srcem održali molitvene sate. U tome nas predvodio naš učitelj Gabona Ferenc.