SAJÁTSÁGOS CSOPORTOK

SAJÁTSÁGOS CSOPORTOK ZSINATI MUNKABIZOTTSÁG

(PERIFÉRIA: szegények, öreg-, beteg-, börtönpasztoráció)


Vezető: msgr. Gyuris László

Titkár: Halmai Tibor

Tagok: ft. Bővíz László, Jelen Janez SDB, Somorai Aranka