Tudósítás az Emmausz kollégiumból

emmausz_kollegiumlogo

Adventus Domini

Advent a karácsony előtti negyedik vasárnappal kezdődik, avagy Szent András apostol napjához legközelebb álló vasárnap. Az advent szó jelentése “eljövetel-Úrjövet” vagy latinul “adventus Domini”.

advent2017A katolikus egyház liturgikus színe az adventi időben a lila, mely a bűnbánat jelképe. A harmadik vasárnapnak, az öröm vasárnapjának azonban a rózsaszín a jelképe. Ezen a napon az Úr eljövetelének közelségét ünnepeljük.

Ennek az időszaknak egy sajátos jelképe van. Az adventi koszorú. A koszorún négy gyertya található. Három lila és egy rózsaszín.

advent2017-1Több népi szokás is kötődik az adventi időhöz. Ezek egyike a betlehemes játék. Itt meg kell említsem, hogy a tavalyi évben mi, az Emmausz kollégium diákjai is részt vettünk a “Székelykapuk – Zöld kapuk” nemzetközi programban betlehemes játékunkkal.

Idén is, mint minden évben megrendezésre kerül az adventi gyertyagyújtás. Minden hétfőn, az esti ima előtt összegyűlünk és meghallgatjuk a gyertyagyújtási elmélkedést, amit egy diák olvas fel, majd meggyújtja a gyertyát, s közös imára kulcsolódik kezünk.

Mária adventje kilenc hónapig tartott, amíg szíve alatt hordozta a kis Jézust, a miénk csak négy hétig tart. Ettől függetlenül, ezt a négy hetet ugyan olyan áhítattal, bizalommal kell megélnünk, mint egykoron Máriának.


Kerekasztal beszélgetések Emmauszban…..

Mit is gondolhatunk, amikor azt halljuk kerekasztal beszélgetés?! Nos, a válasz egyszerűbb, mint ahogyan azt sokan gondolnák.

Mint minden közösségben, itt a kollégiumban is mindenki megtalálja a számára tetszetős időtöltést. Vannak, akik szabadidejükben az edzőtermet, könyvtárat látogatják, de olyanok is, akik inkább egy jó focimeccset választanak.

Itt jönnek képbe a kerekasztal beszélgetések.

kerekasztal-emmauszEzeket a beszélgetéseket, a kollégium nevelőtanára, Gabona Ferenc vezeti minden kedd este nyolc órától a kollégium tanulótermében. Ezeken a beszélgetéseken, bárki szabadon részt vehet. Nem csupán beszélgetésről van szó. Itt a résztvevők közül is többen tartottak már egyéni előadást. Láttunk, hallottunk igen érdekes prezentációkat. Minden évben más témakörrel foglalkozunk.

Az idén vallásos témák vannak a terítéken. Beszélgetéseink tárgyaként a Biblia olvasása, a próféták, a kimondott szó súlya is előfordultak már.

Örömmel látom, hogy hétről hétre egyre több tanuló vesz részt ezeken az érdekes előadásokon.


Mária keresztények segítsége…

emmausztudositas1983-ban Észak-Olaszország Erba városában létrejött egy rádió, amely a Szűzanya nevét viselte. Ez a rádió naponta közvetített szentmisét, valamint teljes rózsafüzért. A kezdeti nehézségek ellenére létrejött a “Radio Maria” egyesület, melyben világi hívek és egyházi személyek önkéntes munkájukkal éltették a rádiót. Olyannyira, hogy három év alatt egész Olaszországban elterjedt, majd 1998-ban megalakult a Mária rádió világhálózata. Ez a rádió mára már 48 országban elérhető. Itt nálunk Szerbiában is hallhatóak a Mária rádió közvetítései. Vajdaságban Szabadkáról, Újvidékről és Muzslyáról.

2015. november 10-én Muzslyán, az Emmausz kollégium épületében is létrejött egy stúdió, melyet Dr. Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök szentelt fel az ünnepi átadáson.

Ebből a stúdióból minden csütörtök délután, a bentlakók számára tartott szentmisét elő adásban közvetítjük, de emellett több vallási jellegű adást hallhatnak tőlünk. Egyházmegyénk papjai – Gyuris László atya, Masa Tamás atya, Tapolcsányi Emánuel atya, Varga Zoltán SDB atya – minden csütörtökön 16 órától hallhatóak műsorainkban. A Mária rádió muzslyai stúdiójának vezetője Gabona Ferenc, akik a rádió technikusaival Lelik Róberttel és Gyólai Viktorral, az élő adások során igen jó munkát végeznek.


Október, a rózsafüzér hónapja

A világ katolikusai minden év két hónapját ajánlják fel, ajándékozzák Szűz Máriának. E hónapok egyike május, a másik pedig október. Májusban a litániák kapnak nagyobb szerepet Égi Édesanyánk dicséretében, októberben pedig a Szentolvasót, azaz a rózsafüzért imádkozzák sűrűbben.

Honnan is ered a rózsafüzér elnevezés? A legenda szerint egy XIII. századi szerzetes szívesen imádkozott el egymás után ötven Üdvözlégyet. Egy alkalommal, imádsága után látomásában megjelent Mária, és ugyanannyi szál rózsából font koszorút tett a szerzetes fejére, mint ahány Üdvözlégyet az elmondott.

Minden év október hónapjában az muzslyai Emmausz kollégium lakói is szívesen imádkozzák a rózsafüzért.  Naponta az esti imát megelőzően elmondanak egy-két tizedet, melyeket családjaikért, barátaikért, jótevőikért, az elhunytakért, a tanulásban való segítségért ajánlanak fel.


Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Az aradi vértanúk – tizenkét magyar tábornok és egy ezredes voltak – akiket az 1848-49-es szabadságharc után Aradon, avagy a magyar Golgotán kivégeztek az szabadságharcban betöltött szerepük miatt. Ez a nap, október 6-a a magyar nép körében örökké megmarad, mint nemzeti gyásznap. Ezen a napon nem csak tizenhárom hősre, hanem az 1848-49-es szabadságharc minden hősére emlékezünk.

Az aradi tizenháromról itt Vajdaságban is számos helyen megemlékeznek. Az Emmausz kollégium bentlakói nevelőtanárukkal, Gabona Ferenccel együtt lerótták tiszteletüket az aradi tizenhárom előtt.  A megemlékezés Eleméren gyászmisével kezdődött, melyet dr. Németh László SVD nagybecskereki megyéspüspök paptársaival mutatott be, a szentmisén Kiss Nándor református esperes is megosztotta gondolatait az egybegyűltekkel. A megemlékezés Kiss Ernő honvédtábornok emlékművének koszorúzásával fejeződött be.


Ifjúsági találkozó Belgrádban

2017.október 7-én, szombaton az Emmausz kollégium bentlakói ifjúsági találkozón vettek részt Belgrádban.

emmauszifitalalkozo2emmauszifitalalkozo1Kis csapatunk a reggeli után útnak indult, s valamikor tíz óra tájban érkeztünk meg. Érkezésünk után a Mária, az Egyház anyja templom udvarában fogadták a résztvevőket. Itt mindenki megkapta a saját pólóját, melyen a találkozó mottója szerepelt. Ezt közös ima követte, majd ft. Tapolcsányi Emánuel atya beszédét, tanítását hallgattuk a szeretet és barátság fontosságáról, és annak szerepéről a mindennapi életünkben. A közös programok után minden résztvevő számára ebéd következett.  Ebéd után, utunk a Szent Antal templomba vezetett. Itt közös éneklés és rózsafüzér következett, majd utána a nap utolsó pontjaként szentmisén vettünk részt. A szentmise után a résztvevők uzsonnát kaptak, majd elindultunk haza.