Szent István ünnepe Versecen – Nagybecskereki Egyházmegye

Szent István ünnepe Versecen

aug20versec7

“Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó Istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.” – Szent István utolsó szavai.

Szent István király napján az ünnepi szentmise előtt a “Petőfi Sándor” ME legkisebb tagjai körmenetben vitték be az oltárig a megszentelésre kerülő új kenyeret. Homíliájában Palatinus Alen atya, helyi plébános, kiemelte a szent életű király művének jelentőségét, hisz az elismerést nyert nem csak a római katolikus, hanem a pravoszláv egyház részéről is.

Az ünnepi szentmisét alkalmi műsor követte, amelyet a “Petőfi Sándor” ME tagjai készítettek, majd az est kötetlen társalgással fejeződött be a magyar konyha különlegességei mellett.