NAGY ENDRE OCD

(Svećenici koji žive ili djeluju na području Biskupije, a na privremenoj su ispomoći)

Kapelan u Skorenovcu, Kovinu, Ivanovu i Starčevu (2021-).