Nacionalni susret volontera i zaposlenih u Caritasu – 01. jun 2019.

plakat-srpski-2

program-susreta-2019