MONS. MOLNÁR OTTÓ

(Biskupijski svećenici koji djeluju u inozemstvu)

molnarRođen je u Magyarnádalju (Mađarska) 22. decembar 1950. Za svećenika je zaređen u Mariazellu 21. juni 1985. Kapelan je u mađarskoj katoličkoj misiji u Parizu (1986-1991), župnik mađarske katoličke misije u Parizu (1991-2008), glavni dušobrižnik za mađarsku inozemnu pastvu u Francuskoj (1998-2009), prelat Njegove Svetosti (1999) te župnik u Grazu (2009).

Adres:
Graz-Kalvarienberg – Ausztria, Kalvarienbergstraße 155, 8020 Graz

Telefon: +43-316-682124; Mobile: +43-676 8742-6119,
E-mail: graz-kalvarienberg@graz-seckau.at