MONS. FISER JÁNOS

fiser

Rođen je u Pančevu 30. oktobar 1958. Za svećenika je zaređen u Ivanovu 3. septembar 1983. Kapelan je u Vršcu (1983-1984), župnik u Tordi i Banatskom Dvoru (1984-1989), župnik u Skorenovcu i Kovinu (1989-2010). Ravnatelj je biskupijskog centra za duhovne vježbe u Šušari (1994-2010), a u međuvremenu je župnik u Starčevu (1991–1994), privremeni upravitelj u Pančevu (1992–1994), ujedno je upravitelj župe u Ivanovu i Stračevu (1995-1999), crkveni je sudac (1990-1999), potom branitelj ženidbenog veza (1999-2011), biskupski savjetnik (1995), dekan Južnog dekanata (1996-2011), član Svećeničkog vijeća (2000-2010), član Liturgijskog vijeća (2000), arhiprezbiter (2004-2009), kapelan je Njegove Svetosti (2006), član Ekonomskog vijeća (2006), župnik u Pančevu, Debeljači i Opovu (2010-2015), sudski vikar (2011-), odgovoran je za permanentni odgoj svećenika u biskupiji (2011-). Župnik u Padeju, Ostojićevu i Jazovu (2015-). Generalni vikar (2015-).

Obrazovanje:
Biskupijska klasična gimnazija „Paulinum”, Subotica (1973-1977), Viša teološka škola, Đakovo (1977-1983), apsolvirao je 1983.

Župe: Padej, Jazovo, Ostojićevo, i filijale