MOLNÁR RÓZSA

(Pastoralna pomoćnica)

molnarrRođena je u Rabeu 31. mart 1965. Pastoralna je pomoćnica u Banatskom Aranđelovu (11. mart 2001.-)

Obrazovanje:
Pedagoška srednja škola, Subotica (1980-1984), Pedagoška akademija, Subotica (1984-1986), Viša teološka škola, Segedin (1989-1993), diplomirala je 1993.

Župe: Banatsko Aranđelovo i filijale