Közösséget építő és erősítő „emelkedők”

zsinaticsoptorontal3

Május tizenharmadikán, a vasárnap délutáni szentmisét követően tartotta meg alakuló összejövetelét Torontálvásárhelyen a helybéli katolikusok zsinati csoportja. A ráhangolódást jelentő első lépések a kapott munkadokumentumok tételeinek megbeszélését ölelték fel.

Mint ismeretes, a zsinati animátorok ez év április hetedikén találkoztak először Nagybecskereken, az egyházmegye székhelyén. A találkozó végén Dr. Német László SVD, a Nagybecskereki Egyházmegye püspöke – a zsinati folyamatok lelkipásztori kísérőjével együtt, azt a zsinati lobogót is felmutatta, amelynek hasonmása a bánsági esperességek minden templomában jelen lesz. Mégpedig három éven keresztül és jól látható helyen. Egyetlen, részleteiben mégis szerteágazó alapküldetéssel: hogy maga köré gyűjtsön, lelkesítsen és vezessen. Jelszavával ( „Jó nekünk itt!” Lk 9,33 ) és logójával egyaránt. A templom falain kívül is megnyilvánuló, közösséget építő és erősítő evangelizációs folyamatokban.

A torontálvásárhelyi Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt templomban, illetve annak plébániáján egybegyűlt zsinati csoportok és vezetőinek munkáját Masa Tamás plébániai kormányzó koordinálta.

Fotó: Martinek Imre