Hittanosaink tollából

tudositopalyazat

Ürményházi hírek

zichyhazassagÜrményházán szeptembertől kéthetente tartanak misét, ugyanis szeptemberben a helyben lakó plébánost elhelyezték. Így az ürményházi plébánia új utazó papot kapott, Masa Tamás atya személyében. Tamás atya első szentmiséjét  az ürményházi templomban október második vasárnapján tartotta. Októberben az ürményházi Rózsafüzér társulat tagjai októberi ájtatosság keretében  mindennap végezték a rózsafüzért. Azokon a vasárnapokon mikor nincs szentmise az ürményházi hívek elmennek a templomba, felolvassák az Evangéliumot és rózsafüzért imádkoznak.

Tamás atya Zichyfalvára is kijár minden második vasárnap misézni, így október folyamán a zichyfalvi templombúcsún kívül egy házasság kötés is volt.

Barna Csilla


Mindenszentek ünnepe Ürményházán

November 1-jén mindenszentek napján a 10 órai mise után a 14 órakor a temetőben gyülekezett a falu apraja és nagyja. Tamás atya a nagy keresztnél megtartotta a mindenszenteki szertartást. A szertartás után Tamás atya és két ministráns sírokat mentek szentelni.

Barna Csilla


Szajáni hírek

Mindenszentek és halottak napja

Mindenszentek napján a szajáni temető kápolnájában tartottak szentmisét. Ezen a napon rövidített órák voltak az iskolában. Így mi gyerekek is sokan részt vettünk a misén. Többen ministráltunk és felolvastunk. Ft. Koncz Tibor atya szép prédikációt tartott és kihangsúlyozta, hogy fontos nekünk is a szentek példáját követni. A mise után a nagykereszthez mentünk imádkozni, majd következett a sírszentelés.

A családommal én is meglátogattam az elhunyt rokonaink sírját. Virágot, gyertyát vittünk és imádkoztunk értük. Számomra mindig nagyon megható és egyben szomorú is ez az ünnep, de azért örülök, hogy van 1-2 nap az évben, amikor szinte mindenki kimegy a temetőbe és a szeretteire emlékezik.

Kátity Anna

Mindenszentek az üdvözült lelkek emléknapja, amelyet a katolikus keresztény világ november 1-én ünnepel. Idén is, mint minden évben, a szajáni temető kápolnájában volt a szentmise megtartva. Sokan részesültünk a szentmise áldásában. A rövidített órák miatt, mi iskolások is részt vettünk a misén.

November 2-án van a halottak napja, amely egy nappal követi a mindenszentek ünnepét. Ezen a napon meggyújtunk egy-egy gyertyát elhunyt szeretteinkért, akik már nincsenek közöttünk. A temetőbe sokan látogattak el idén is, hogy virágot vigyenek hozzátartozóik sírjára.

„Nem múlnak el, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
( Juhász Gyula)

Domonkos Fanni


Látogatóban jártam

szajan_1A múlt héten elmentem egy kedves idős nénihez, aki már 73 éve itt él Szajánban. Mivel mindig ott látom a templomban, így megkértem, hogy meséljen egy kicsit arról, milyen volt régen a hívő emberek élete. Örömmel mesélt a régi szokásokról. Elmondta, hogy amikor ő kislány volt, a lányoknak a templomban a jobb oldalon, a fiúknak pedig bal oldalon kellett állniuk. Nem volt szabad a padban ülniük. Amikor idősebbek lettek, a lányoknak még mindig a padok előtt kellett állni, de a fiúk már felmehettek a kórusra. Azok, akik nem szerettek volna a kóruson énekelni, a kórus alatt kellett állniuk. A templomba mindig a szép ünneplő ruhájukban mentek.

A Mária-lányokról is mesélt. Ők nagyobb ünnepeken fehér ruhába öltöztek. Elmondta, hogy a május és az október is a Szűzanya hónapja. Megmutatta a rózsafüzérét és elmagyarázta, hogy minden szemnek megvan az imája és a 11. szem a titok. Ezután több imakönyvet is mutatott és még énekelt is Mária-dalokat. Ez a kedves néni még ma is rendszeresen eljár a templomba, amikor csak az egészsége megengedi. Azt mondja, imádkozik a fiatalokért és azért, hogy mi is rendszeresen járjunk az Isten házába.

Bera Emese


Szűz Mária tisztelete Szajánban

rozsafuzerSzajánban az idősebb asszonyok október folyamán együtt imádkoznak Szűz Máriához. Október a Szűzanya hónapja, októberi ájtatosságnak is nevezik.

A nagymamámat, aki 60 éves, megkértem, hogy meséljen nekem erről az ájtatosságról, mivel ő is szokta végezni. Elmondása szerint ezt az imát a Szentolvasóval végzik. Négy fajta rózsafüzért imádkoznak: hétfőn és szombaton az örvendeteset; csütörtökön a világosság titkait; kedden és pénteken a fájdalmasat; szerdán, valamint vasárnap a dicsőségeset. Az ima után közösen énekelnek Szűz Mária-énekeket és kérik az ő közbenjárását.

Szeretnék jövőre én is csatlakozni ezekhez az asszonyokhoz és részt venni az októberi ájtatosságon.

Domonkos Fanni