Gyerekektől gyerekeknek

sternsinger5

A Nagybecskereki Egyházmegye területén a Sternsinger-gyűjtéseknek köszönve 2014-ben és 2015-ben két projekt valósult meg: Hódegyháza iskolájának felújításához 2014-ben, a szajáni iskola renoválásához 2015-ben járultak hozzá németországi gyerekek, Regensburg város egyik plébániájáról.

A Sternsigerek a „háromkirályok csillaga” történetének mesélői/éneklői általában az 1-8. osztályosok, kísérőik középiskolások vagy idősebb személyek. A Sternsingerek háromkirályok ünnepét megelőző napokban járnak egy-egy településen házról házra, s a történetük bemutatásáért kapott jutalompénzt jótékony célra ajánlják fel. Idén a Nagybecskereki Püspökségi Caritas különleges nevelési igényű csoportját támogatják, akiket az egyházmegye főpásztora, Dr. Német László SVD ajánlott figyelmükbe.

A különleges nevelési igényű gyermekek – a legfiatalabb hat, a legidősebb huszonéves – idén mintegy tizennégyen vesznek részt szombatonként a Nagybecskereki Püspökségi Caritas foglalkozásain Csipak Erzsébet szociális munkás irányításával.

A gyerekek a Sternsingernek köszönve a tanévet új iskolatáskákkal és tanszerekkel kezdték, családjaik pedig tűzifát kaptak. A németországi gyermekek gyűjtéséből fennmaradt összegből a téli időszakban ruhaneműt kapnak, emellett még az ősz folyamán egy hajókirándulásra is részt vesznek.

Fotó: Halmai Tibor