Fontos, hogy megérezzétek, hogy a Szentlélek által milyen nagy dolgot bíz rátok a Mennyei Atya

caritasonkentesek2

Mons. Gyuris László püspöki helynök, székesegyházi plébános volt a Nagybecskereki Egyházmegye Caritas-önkéntesei találkozójának az előadója május 11-én. Előadásában az evangélium hirdetésének három fő útjáról – a személyes példáról, az igehirdetésről és a krisztusi közösségről – beszélt. Az evangelizáció legjobb útja a személyes példa. Ti vagytok, akik személyes példával végzitek a diakóniát, ami az egyház harmadik alappillére. Az egyházban arra kaptatok küldetést, hogy személyes példátok látható is legyen – hangsúlyozta. Ugyanakkor kiemelte a közösség fontosságát és azt, hogy elsősorban tanúkként legyünk jelen környezetünkben. Beszélt az egyházmegyében zajló folyamatokról is, amelyek változásokra hívnak bennünket: a zsinati logóban a szív nyitva van, legyünk mi is nyitottak, hívjunk meg és képezzünk ki segítőket.

Az előadást követően Elias Ohoiledwarin SVD atya tartott zenés áhítatot. Imákkal és dalokkal dicsőítette az Urat. A jelenlévők örömére egy indonéz nyelvű Mária-éneket is előadott.

A találkozó résztvevői ezt követően részt vettek a májusi ájtatosságon, majd az azt követő szentmisén, amelyet a székesegyházi plébános mutatott be Király Tibor kisoroszi plébánossal. Egyúttal lehetőségük volt szentgyónásuk elvégzésére is.

Halmai Tibor a Nagybecskereki Püspökségi Caritas igazgatója örömmel mondott köszönetet a szeretetszolgálatot aktívan gyakorló csókai, padéi, szajáni, tiszaszentmiklósi, törökbecsei, nagybecskereki, muzslyai, nezsényi, zichyfalvi (Plandište) Caritas-önkénteseknek, akik közösségük rászorulóin igyekeznek segíteni. A volontőrök szíve nagy, lehetőségeik tárháza, segíteni akarásuk határtalan. Az igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy idén a szerbiai Caritas-önkéntesek találkozójának a Nagybecskereki Egyházmegye ad otthont június 16-án, a székesegyházban. Szervezője a Nagybecskereki Püspökségi Caritas, s természetesen erre a találkozóra is várják a plébániák önkénteseit.