FISER JÁNOS (Mons)

fiserSzületett: Pancsován 1958. október 30.; felszentelve Sándoregyházán 1983. szeptember 3.; lelkész Versecen (1983-1984); plébános Tordán és Törzsudvarnokon (1984-1989); plébános Székelykevén és Kevevárán (1989-2010); a püspökségi lelkigyakorlatos központ igazgatója Fejértelepen (1994-2010); közben Tárcsó plébániai kormányzója (1991–1994); ideiglenes kormányzó Pancsován (1992–1994); egyben Sándoregyháza és Tárcsó plébániai kormányzója (1995-1999), szentszéki bíró (1990-1999), majd kötelékvédő (1999-2011); püspöki tanácsos (1995); A déli kerület esperese (1996-2011); A Papi Tanács Ügyvezető Bizottságának a tagja (2000-2010); a Liturgikus Bizottság tagja (2000); főesperes (2004-2009); Őszentsége kápolnájának lelkésze (2006); a gazdasági tanács tagja (2006); plébános Pancsován, Torontálvásárhelyen, Opáván (2010-2015); bírósági helynök (2011); a papi továbbképzések egyházmegyei felelőse (2011). Plébános Padén, Hódegyházán és Tiszaszentmiklóson (2015-). Általános helynök (2015-).

Tanulmányi végzettsége:
Püspökségi Klasszikus Gimnázium „Paulinum” Szabadka (1973-1977), Hittudományi főiskola, Đakovo (1977-1983) absolvens 1983.

Plébániák: Padé, Hódegyháza, Tiszaszentmiklós, és filiái