Egyházmegyei Nyári Hittantábor 2018 – Jelentkezési határidő május 31.

taborozas

Mottó:
„Jó nekünk itt!”

Időpont: 2018. június 25 – 28.

Életkor: 12- 16 év

Helyszín:
• Magyar anyanyelvűek tábora: Szaján
• Szerb/horvát ajkúak tábora: Fejértelep

Tábori költség : 750 RSD/fő

Táborvezető:
• Szaján: Elias Ohoiledwarin atya
• Fejértelep: Tapolcsányi Emánuel atya

Jelentkezés:
• Szaján: Elias Ohoiledwarin atyánál
 e-mail: ellyasohoi002@gmail.com
 telefon: 061 3 018 623

• Fejértelep: Tapolcsányi Emánuel atyánál
 e-mail:mailto:tapolcsanyie@gmail.com
 telefon: 064 4 049 335

Jelentkezési határidő: 2018. MÁJUS 31.

word
Jelentkezési lap

Jelentkezési lapot ki kell nyomtatni, és kitölteni. Postai vagy elektronikus úton visszaküldeni a táborvezetőknek: Szajáni tábor Elias atya címére; Fejértelepi tábor Emánuel atya címére.