Bogner Mária Margit – Zarándokút 2019. május 11.

egrizarandoklat7

A Nagybecskereki Egyházmegye
ZARÁNDOKLATOT szervez ÉRDRE.

bognermaria

Bogner Mária Margit

melencei születésű vizitációs nővér

halálának évfordulója alkalmából és boldoggá avatásáért

msgr. Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök

2019. május 11-én, szombaton 17 órakor

 EMLÉKMISÉT

 mutat be Érd-Óváros Plébániatemplomában.

Az egynapos zarándoklatra külön busz indul május 11-én, szombaton reggel 5 órakor a muzslyai Mária Szent Neve plébániatemplom elől.

A busz útközben felveszi a nagybecskereki, szentmihályi, tordai, törökbecsei, kikindai, padéi, szajáni, tiszaszentmiklósi, csókai, szanádi, törökkanizsai és a magyarkanizsai zarándokokat.

Érkezés Érdre dél körül, ahol az érdi testvéreink vendégszeretetét élvezzük.

16 órakor ünnepélyes menetben imádkozva és énekelve vonulunk Bogner Mária Margit sírjához, koszorúzunk, majd részt veszünk az emlékmisén.

Jelentkezni lehet legkésőbb május 5-ig, a 2.000 dináros útiköltség befizetésével és az útlevélszám leadásával az illetékes plébánia irodákban,

vagy az alábbi címen:

Halmai Tibor, 23206 Muzslya, Magyar Kommün u. 12. Tel: 064 2020 685. tiborhalmai@mts.rs