BOGDÁN JÓZSEF (Mons)

bogdanSzületett Zentán 1956. január 12.; felszentelve Nagybecskereken 1983. június. 29.; lelkész Nagybecskereken (1983), ellátja Opovát is (1984); plébános Opován (1986); kihelyezett lelkész Sztarcsován és Kevevárán (1987); plébános Egyházaskéren (1988); majd Homokrév ellátását is végzi (1992); plébániai kormányzó Oroszlámoson (1992); családgondozó bizottság tagja (2000-2010); plébános Törökkanizsán (2001-2010); történészeti ügyvezető (2006-2010); Őszentsége kápolnájának lelkésze (2006); a Szeged-Csanádi székes káptalan tiszteletbeli kanonokja (2006); bíró az egyházmegyei bíróságon (2007-2014); plébános Tordán és Törzsudvarnakon (2010-2013); Nagykikindán él (2013-2014); plébános Fehértemplomon (2014-2019). Plébános Magyarcsernyén és Tamásfalván (2019-2020). Plébános Torontálvásárhelyen és Ópáván, miséző pap Hertelendifalván (2020-2021). Plébános Oroszlámoson (2021-2022). Betegállományban (2022-).

Tanulmányi végzettsége:
Püspökségi Klasszikus Gimnázium „Paulinum” Szabadka (1972-1976), Hittudományi főiskola, Đakovo (1976-1983) absolvens 1983.

E-mail: bogdanjozsef11@gmail.com