Ballagás a nagybecskereki leánykollégiumban

ballagas2018lanyok1

Hálaadó szentmise keretében vettek búcsút a Szathmáry Karolina katolikus leánykollégium érettségizői az alma matertől május 9-én. A nap kiemelt jelentőségű volt a Boldogasszony Iskolanővérek életében, hiszen ez rendalapítójuk Boldog Mária Terézia Gerhardinger ünnepe is. Az ünnepi szentmisét Dr. Német László SVD püspök mutatta be Király Tibor kisoroszi plébánossal és Elias Ohoiledwarin SVD atyával. A főpásztor felhívta a ballagók figyelmét arra, hogy fontos mindazt bizonyos formába/keretek közé rendezni, amit szüleiktől, nevelőiktől kaptak az elmúlt évek során. A napi olvasmányokhoz kapcsolódva a derék asszony jellemzőit foglalta össze, s kívánta, a lányok is legyenek hozzá hasonlók: szorgalmasak, szolgálatkészek, szolidárisak, megfontoltak, bájosak.

A kollégiumi hagyományokat követve Bicók Lea harmadikos kollégista búcsúzott az érettségizőktől. Utóbbiak nevében Lackó Márta mondott köszönetet társainak, a kollégium nevelőinek és személyzetének, valamint a nővéreknek. Julianna nővér, az intézmény igazgatója személyes útravalóval látta el érettségiző növendékeit, akikkel szinte egyidőben érkezett a kollégiumba, így végigkövette fejlődésüket középiskolai tanulmányaik alatt.