Aranylakodalmasok köszöntése Muzslyán

aranylakodalmasok11

A muzslyai Szűz Mária Szent neve templomban a vasárnapi szentmisén, 2018. május 6-án köszöntötték az aranylakodalmukat ünneplőket. Hét pár vonult be a szentmisére, akik ötven éve, 1968-ban házasodtak össze.

A muzslyai plébános, Kalapis Sztoján atya celebrálta a szentmisét, aki külön köszöntötte a jubiláló házaspárokat, név szerint Molnár Illést és Máriát, Kapás Andrást és Rozáliát, Pakai Ferencet és Veronikát, Horváth Gábort és Erikát, Varga Józsefet és Irénkét, Visnyei Jánost és Jolánkát, valamint Erdei Józsefet és Rozáliát.

A jubilálókhoz intézett bevezető gondolatokat Somorai Aranka, az egyháztanács tagja olvasta fel.

“Isten, aki az embert szeretetből teremtette, meg is hívta a szeretetre, ami minden egyes ember veleszületett, alapvető hivatása. Az ember Isten képmására lett teremtve, aki maga “a szeretet”.  Mivel Isten férfinak és nőnek teremtette az embert, kölcsönös szeretetük annak az abszolút és fogyatkozhatatlan szeretetnek a képe, mellyel Isten az embert szereti. Ez a szeretet a Teremtő szemében jó, sőt nagyon jó.

A házasság szentségének e sajátos kegyelme arra van rendelve, hogy tökéletesítse szeretetüket és erősítse fölbonthatatlan egységüket. E kegyelemmel “az életszentségre segítik egymást a házaséletben, valamint a gyermekek elfogadásában és nevelésében”. (Katolikus Katekizmus)

Isten kegyelméből megélhették házasságkötésüknek 50 éves évfordulóját. Ez alkalomból gratulálunk, és szívből jövő jókívánságunkat fejezzük ki Önöknek!

A házasság egy csodálatos, bensőséges kapcsolat két ember között, mely, ha hosszú éveken át tart, igazi kincs és érték életünkben. Ugyanúgy ahogy régen az esküvő volt nagyon fontos esemény, úgy az évek múlásával a házassági évforduló igazi nagy ünnep egy család életében.

A házassági évfordulók jó alkalmat teremtenek a mai rohanó világban egy kis ünneplésre, megállásra, számvételre, amikor köszönetet mondhatnak egymásnak a házaspárok az együtt töltött tartalmas, szép napokért, a boldog együttlétért. Ugyanakkor példával is szolgálnak a mai kor embere számára: mit jelent két szív egymás melletti kitartása, hűsége és szeretete!”

Végül Madách Imrétől idézve zárta beszédét:

„Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, Légy hű mindhalálig”