APOSTOLI KORMÁNYZÓ

ROOS MÁRTON,
a Nagybecskereki Egyházmegye apostoli kormányzója

rossmartonSzületett 1942. október 17-én Temeskenézen (Satchinez),

1971. július 3-án Rottenburgban Dr. h.c. Carl Joseph Leiprecht püspök szentelte pappá a Rottenburgi Egyházmegye számára,

Az 1989-es fordulat után dr. Walter Kasper rottenburgi megyés püspök engedélyével visszatért a Temesvári Egyházmegyébe és irodaigazgatóként szolgált,

1991-ben pápai káplán, 1992-ben a temesvári székesegyház címzetes kanonokja,

1993-tól püspöki pro-vikárius,

1999. június 24-én II. János Pál pápa temesvári megyés püspökké nevezte ki,

1999. augusztus 28-án püspökké szentelték. Jelmondata: „Emitte spiritum tuum”,

2018. május 16-án nyugállományba vonult,

2020. március 6-án a Nagybecskereki Egyházmegye apostoli kormányzójává nevezte ki Ferenc pápa.

roos-martin-mit-wahlspruch2


Iktató szám 337/2020

PÜSPÖKI KONGREGÁCIÓ
NAGYBECSKEREKI PÜSPÖKSÉG

DEKRÉTUM

Sede plena apostoli kormányzó kinevezéséről

Azért, hogy biztosított legyen a Nagybecskereki Egyházmegye vezetése, ugyanis Nagyméltóságú mons. NÉMET László püspöki szolgálatában akadályoztatva van, Őszentsége FERENC, Isten kegyelméből Pápa, az Államtitkárságtól kapott tanács alapján, a Püspöki Kongregáció ezen Dekrétumával, teljes jogú apostoli kormányzóvá nevezi ki mons. ROOS Márton, nyugalmazott temesvári püspököt, és megadja neki azokat a jogokat és kötelezettséget, amelyek a szent kánonok szerint kizárólag a megyéspüspököt illetik meg.

 Minden ezzel ellentétes hatályon kívül helyeztetik.

 Kelt Rómában, a Püspöki Kongregációnál, 2020. március 6-án.

+ Card. Marc Ouellet, prefektus
+ Ilson de Jesus Montanari, titkár

20200312decretum