„Aki kockáztat, annak az Úr nem okoz csalódást” /Ferenc pápa/ – A Nagybecskereki Egyházmegye híveinek zarándoklata a csíksomlyói pápai szentmisére

csiksomlyopapa3

A Nagybecskereki Egyházmegye tizenhat településéből 52 zarándok vett részt június 1-jén Csíksomlyón a Ferenc pápa által bemutatott szentmisén. A hosszú utazás ellenére nagy mosollyal és kíváncsisággal közeledtünk Csíkmadaras fele, ahol vendéglátóink már vártak minket. Az úton Elias Ohoiledwarin SVD atya vezetésével közösen imádkoztunk és énekeltünk, Kántor Viola segítségével pedig Ferenc pápa személyével, tanítási módszereivel, teológiájával ismerkedtünk meg. Egy hosszabb pihenőt tartva meglátogattuk Fogaras várát, ahol különleges kiállításokat csodálhattunk meg.

Megérkezésünk után Csíkmadarason szentmisén vettünk részt, ezután vendéglátóinknál még lehetőség volt az ismerkedésre, beszélgetésre, a hosszú út miatt azonban sokan inkább nyugovóra tértek, hiszen hajnali 4-kor indult a busz Csíksomlyó fele. A gyaloglás, a fáradtság, az eső elkedvtelenítettek, feszültek és türelmetlenek voltunk, megéltük a nagypénteket. De ahogy nagypéntek után következik a húsvét, a feltámadás, úgy mi is új erőre kaptunk, ahogy a szentmise kezdete előtt az eső is elállt, a köd is felszállt, mi pedig örömmel, nehézségeinket, fáradtságunkat félretéve együtt ünnepeltünk a szentatyával. Nagy lelki élmény volt az ő szavait hallgatni és épp azon a helyen találkozni vele, ami magyarságunk szempontjából is különleges jelentőségű. Hitünkben megerősödve az ő szavaival indultunk haza: „Zarándokolni azt jelenti: elszakadni a bizonyosságainktól és a kényelmünktől, egy új földi életnek a keresésében, amelyet az Úr nekünk akar ajándékozni. A zarándoklat kihívás, hogy felfedezzük és továbbadjuk az együttélés lelkületét és ne féljünk a kölcsönös érintkezéstől, találkozástól és segítségnyújtástól.” (Részlet Ferenc pápa homíliájából, Csíksomlyó, 2019. 06. 01.)

A szombat délután a pihenés, a vendéglátóinkkal való ismerkedés és a kapcsolatok építésének volt az ideje, majd vasárnap a reggeli szentmise után útnak indultunk. A zarándoklatot vezető Halmai Tibor jóvoltából Csernakeresztúron egy vendéglátó család finom ebéddel várt, ahol egy rövid ismertetőt is kaptunk a helybeli magyarság helyzetéről a finom ebéd mellett. Hála van a szívünkben a zarándoklatunkért és azért, hogy gyerekek, fiatalok, felnőttek és idősebbek együtt vehettünk részt a Ferenc pápa által bemutatott szentmisén. Pápai áldással hazatérve igyekszünk megszívlelni a szavait és kinyújtani a kezünket azok felé, akiknek szükségük van rá. Istennek legyen hála!

Zarándokaink élményei

István Márta: „Többször jártam Csíksomlyón, számomra mindig nagy élményt jelent azon a helyen járni, ahova az összmagyarság zarándokol. Arra sohasem gondoltam, hogy egyszer ott a Szentatyát is láthatom. Megragadott egy mondata, amelyből azt értelmeztem, hogy én is a jövő összeszövésén kell munkálkodnom, úgy a családomban, mint más embertársaimmal szemben.”

Micsik Béla: „Élőben láttam a pápát és hallottam a hangját. A pápai prédikáció volt számomra a fontos.”

Szakács Klárika: „Életem vágya teljesült: találkoztam a pápával, átéltem a pápai prédikációt és pápai áldást kaptam, ami nagyon pozitívan hatott rám, és megéltem azt a pillanatot, hogy hazatértem oda, ahonnan származnak az őseim.”

Meszmann Magdolna: „Szarajevó után hála Istennek ismét láttam a pápát és hallhattam az életet adó prédikációját. Lelkileg erősített a keresztény hitemben.”

Perjész Mária: „Boldog voltam és meghatódott. Valóban: az ember annyi, amennyit másokért tesz, mindenkiért.”

Rigó Ilona: „Én megkönnyebbülést éreztem és feltöltődést kaptam ezzel a találkozással.”

Halmai Ágnes: „Megerősített a hitemben. Megéltem az együvétartozás lelkesítő mivoltát. A pápa szerénysége példát mutatott számomra. Megnyugvást, megbékélést és egyben lelkesítést jelentett számomra a szentmisén való részvétel.”

Lengyel Anna: „Felemelő érzés volt számomra, hogy pápai szentmisén vehettem részt. Lelki feltöltődést, gazdagodást jelentett nekem e találkozás. A szentmisén a prédikációja volt a legfontosabb számomra és örültem, hogy az összmagyarsághoz szólt.”

Gönci Erzsébet: „Az életem vágya teljesült.”

Bodó család: „Családunk vágya volt eljutni Erdélybe. Megragadtuk az alkalmat, melyet Ferenc pápa jelenléte tetézett. Egyszerűsége és végnélküli szeretete minden embert megérint. Lágy hangja és bölcs szavai sokunkat könnyezésre késztetett. Boldogok vagyunk, hogy részesei lehettünk ennek a nagy családnak.”

Király Tibor atya: „Nagyon szép élményeket szereztünk és egy lelkiekben gazdag zarándoklat volt.”

Mezei Mihály: „Nekem nagyon nagy élmény volt és köszönöm Istennek, hogy megsegített és eljutottam Erdélybe, nagyszüleim földjére. Nagyon szép volt.”

Gorcsa Erzsébet: „Boldog vagyok!”

Paulinisták: „Lelki megújulást kaptunk. Nagyon jó érzés volt látni, hogy ennyi ember összegyűlt azért, hogy lássák Krisztus földi helytartóját és vele együtt ünnepeljék a szentmisét.”

Kormányos Dezső: „Nagyon nagy örömömre szolgált, hogy életemben egyszer eljuthattam ide és megértem, hogy láthattam a pápát. Nagyon régóta vágytam rá.”

Somorai Aranka: „Valójában Csíksomlyóra vágyódtam, szerettem volna megélni, megérezni azt a nagy hitet, amelyet a székelyek és a zarándokok sugároznak. De amikor megérkezett a pápa, azt vettem észre, hogy repes a szívem és hullanak a könnyeim. Jó volt hallani lágy hangját még, ha nem is értettem a szavait. Én néha gondot és szomorúságot láttam a szemein és akkor bánatot éreztem, mert tudtam, hogy valamivel megbántottuk az Urat. Ez fájt, de megéreztem azt is, hogy Jézus ott van és nem hagy el.”

Fülöp Irén: „Nekem ez a zarándoklat egy lelki gyógyulás volt amellett, hogy élőben láttam és hallottam a pápát. Egy könyörgéssel, tiszta szívvel, lélekkel érkezem haza!”

Halmai Tibor: „Ferenc pápa közvetlen közelében lenni, ha csak pár másodpercre is, csodálatos érzés, lelki élmény volt számomra, amikor a csíksomlyói nyereg bejáratánál megállt, integetett, majd elhaladt a kordon előtt. Ez a különleges találkozás Ferenc pápával, erővel és lelkesedéssel töltött el. A rövid találkozás alkalmával hevesebben dobogott a szívem, éreztem a kegyelem áradását. A lelki élmény feledtetett bennem minden nehézséget, amit a cudar időjárás váltott ki Ferenc pápa megérkezéséig. Ezt a lelkesedést, lelki erőt továbbadom mindazoknak, akiket nagyon szeretek. Elsősorban családom tagjainak, majd munkatársaim és közösségeim tagjainak, de azoknak is, akikkel majd csak ezután találkozom és ismerkedem meg.”