2018. AUGUSZTUS


Kinevezések és felmentések

2018. augusztus 1-jei hatállyal a következő kinevezések és felmentések lépnek hatályba:

Ft. Bővíz László vagyonkezelőt felmentem a beodrai plébánia és a hozzá tartozó leányegyházak ellátása alól, és kinevezem a tóbai plébánia és hozzá tartozó fíliák plébánosává.

Ft. Csipak Csaba irodaigazgatót felmentem a sándoregyházi és tárcsói plébániák, valamint a hozzájuk tartozó leányegyházak lelkipásztori szolgálata alól, megtartva a többi feladatát.

P. Elias Ohoiledwarin SVD felmentem Istvánvölgye és Györgyháza leányegyházak lelkipásztori szolgálata alól, többi feladatainak megtartásával.

Ft. Erős Mihály esperest felmentem a verseci plébánia és a hozzá tartozó leányegyházak plébánosi szolgálata alól, egyúttal kinevezem az ürményházi és zichyfalvi plébániák és a hozzájuk tartozó fíliák plébánosává.

Ft. Fehér Roland plébániai kormányzót felmentem a nezsényi plébánia és leányegyházai lelkipásztori szolgálata alól, megtartva a többi feladatát.

Mons. Gyuris László püspöki helynököt eddigi feladatait megtartva megbíztam a perlaszvárosi plébánia és a hozzá tartozó fíliák lelkipásztori gondozásával.

Ft. Halmai Jánost felmentem a székelykevei, kevevárai, sándoregyházi és tárcsói plébániak, valamint a hozzájuk tartozó leányegyházak lelkipásztori szolgálata alól, egyúttal ugyanezzel a dátummal kinevezem a Beodra, Törökbecse I., Törökbecse II. és Töröktopolya plébániák és a hozzájuk tartozó fíliák káplánjává (segédlelkészévé).

Ft. Király Tibort felmentem a tóbai plébánia és leányegyházai lelkipásztori szolgálata alól, megtartva a többi feladatát.

Ft. Masa Tamást felmentem az ürményházi és zichyfalvi plébániák és hozzájuk tartozó leányegyházak minden lelkipásztori és adminisztratív feladata alól, megtartva ezeken kívüli lelkipásztori feladatait. Ugyanezzel a dátummal kinevezem a nezsényi plébánia és a hozzá tartozó leányegyházak plébániai kormányzójává az eddigi lelkipásztori feladatai megtartásával.

Ft. Mellár József esperest eddigi feladatinak megtartásával kinevezem a beodrai plébánia és a hozzá tartozó fíliák plébánosává.

Ft. Palatinus Alent kinevezem a verseci plébánia és a hozzá tartozó leányegyházak plébániai kormányzójává.

Ft. Pethő László kinevezem a székelykevei és kevevárai plébániák, valamint a hozzájuk tartozó leányegyházak miséző papjává. Kinevezése 2019. augusztus 1-jéig érvényes.

Ft. Szemerédi Pál plébániai kormányzót  az által eddig vezetett plébániák és a hozzájuk tartozó leányegyházak plébánosává.

Ft. Velencei Tamást, akit a kalocsa-kecskeméti érsek nyugállományba helyezett,   meghatározott időre kinevezem a sándoregyházi és tárcsói plébániák és a hozzájuk tartozó leányegyházak plébániai kormányzójává. Kinevezése ad experimentum 3 évre érvényes.

Ft. Lulić Franjónak megköszönöm 25 éves odaadó munkáját, amelyet perlaszvárosi híveink körében és egyházmegyénk javára végzett.

Dr. Csiszár Klára egyetemi tanár, pasztorálteológust személyes teológiai tanácsadómmá nevezem ki augusztus 1-től.


Egyházmegyei és zsinat

Egyházmegyénk zsinatának első munkadokumentumát – amelynek témája az evengelizáció – minden lelkipásztor feldolgozta a plébániai animátorok segítségével híveivel együtt. Köszönöm mindenkinek odaadó munkáját! Július közepén a második munkadokumentumot – gyermek és ifjúság – is megkapták a plébániák. Továbbra is buzdítok mindenkit, vegyünk részt a zsinati találkozókon, mondjuk el véleményünket az aktuális munkadokumentummal kapcsolatban!

A második munkadokumentum beküldési határideje 2018. október 15.


Búcsúk

Buzdítom híveinket és lelkipásztorainkat,  vegyenek részt az előttünk álló búcsúkon, zarándoklatokon:

Bánát egyetlen Mária-kegyhelyén, Töröktopolyán augusztus 14-én és 15-én van a búcsú, a programot egyházmegyei honlapunkon is megtalálják.

Egyházmegyénk legrégebbi búcsújáró helyén, a verseci Szent Kereszt kápolnánál szeptember 14-én van búcsú, délután lelki program várja a zarándokokat a Szent Gellért templomban.

Boldog Bogdánffy Szilárd szülőfalujában, Feketetón október 7-én, vasárnap lesz az ünnepi szentmise a vértanú püspök emlékére.


Szent Gellért ünnepe

Egyházmegyénk védőszentjének, Szent Gellértnek fő ünnepét az egyháztanácstagok részvételével két helyszínen ünnepeljük.

A magyarul nem beszélő egyháztanácstagok találkozóját Fehértemplomon tartjuk szeptember 21-én, pénteken 11 órakor.

A magyar anyanyelvű egyháztanácstagok Nagybecskereken találkoznak szeptember 22-én, szombaton, 10 órakor.

Szeptember 24-én, hétfőn 18 órakor főpásztori szentmise lesz a székesegyházban, amely egyúttal a kollégiumok tanévnyitó miséje is.


Búcsúk ünneplése

A Közlemények 2015. szeptemberi számában megjelent rendelet szerint a plébánosnak kötelessége otthon tartózkodni a búcsú napján, amelyet ismét megerősítek:

Tekintettel arra, hogy az utóbbi időben több plébános nem tartózkodott otthon a rábízott templomok búcsújának idején, elrendelem, hogy a jövőben minden plébános tartózkodjon és misézzen ott azon a napon.


Hívek számlálása

A zsinati folyamat részeként felújítjuk a régi szokást, hogy évente három alkalommal számba vesszük híveink jelenlétét a szentmiséken. Eddig két számlást végeztünk el, a hívek számlálásának harmadik – korosztály szerinti – időpontja: október 14.

Az adatokat kérem, hogy folyó év október 19-ig mindenki küldje be a Püspöki Hivatalba.


Hitoktatók találkozója

A hitoktatók hagyományos találkozóját, amelyen kézhez kapják a 2018/19-es tanévre szóló  kinevezéseiket augusztus 25-én (szombaton) 10 órakor tartjuk a püspökségen.


Hitoktatók kinevezésének feltételei

A 2018/19-es tanévtől kezdődően ahhoz, hogy megkapják iskolai hitoktatói kinevezésüket, hittantanárainknak az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:

AKTIVITÁS MEGNEVEZÉSE

MEGSZEREZHETŐ PONTSZÁM

MAXIMÁLIS PONTSZÁM

Egyházmegyei továbbképzések:

 • Hitoktatók találkozója
 • Hitoktatók lelkinapja

2 pont / program

6 pont

Egyházmegyei hittanos programok:

 • Rajzpályázat
 • Hittanverseny
 • Adventi gyertyagyújtás
 • Színjátszás
 • Caritas-pereselyek
 • Különleges nevelési igényű gyerekek találkozója
 • Egyéb

1 pont / 3 program

vagy

2 pont / 5 program

2 pont

Egyházmegyei hittantáborok

1 pont / tábor

2 pont

Plébániai programok:

 • Tanévnyitó (táskaáldással)és tanévzáró szentmisék
 • Mikulás
 • Karácsony- és húsvéti ünnepségek
 • Karitatív programok hittanosokkal (idősek, betegek, rászorulók látogatása és segítése stb.)
 • Környezetvédelmi programok a plébánia keretében (fa- és virágültetés, szelektív hulladékgyűjtés stb.)
 • Gyerekkórus vezetése
 • Ministránsfoglalkozások
 • Egyéb

1 pont / 3 program

vagy

2 pont / 5 program

2 pont

Médiaszereplés:

 • Tudósítások küldése (egyházmegyei honlap és egyéb katolikus sajtó)
 • Mária Rádióban való közreműködés

*Amikor a hitoktató maga készíti el a tudósításokat és azokat rendszeresen küldi az iskolaév folyamán, egy pontot kaphat. Amennyiben hittanosa vagy hittanosai is rendszeresen tudósítanak , még egy pontot kaphat.

1+1 pont

2 pont

Plusz aktivitás:

* Mindazok a programok ide tartoznak, amelyek a hitoktató saját kreativitását tükrözik.

1 pont

1 pont

Összesen:

15 pont

Értékelés:
10 pontot szükséges összegyűjteni ahhoz egy iskolaév alatt, hogy a hitoktató a következő tanévben iskolai hitoktatói kinevezést kapjon az egyházmegyétől. A hitoktató személyes döntése, mely programokban kíván részt venni (kivéve a kötelező programokat)

Értelemszerűen a különböző programokról legkésőbb az iskolaév végéig írásos beszámolót kell küldeni a Püspöki Hivatalnak e-mailben: ordinariatus@tippnet.rs


Őszi papi találkozó

Az őszi papi találkozónkat október 17-én, szerdán tartjuk Nagybecskereken. Az összejövetel délelőtt 10 órakor kezdődik és délután 15 órakor fejeződik, előadója ft. Danku Balázs, a zsinati folyamatok lelki kísérője.

 

+László SVD
püspök